Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOŁO HERMENEUTYCZNE

   

  KOŁO HERMENEUTYCZNE ang. hermeneutic circle; fr. cercie hermeneutique; nm. hermeneutischer Zirkel

  metod. Szczególnego rodzaju trudność pojawiająca się w trakcie holistycznej -^ intepretacji (1), zwłaszcza systemów znako­wych, kiedy to jakiś poszczególny skład­nik wyjaśnianej całości można zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPTUALIZACJA

   

  KONCEPTUALIZACJA (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) fr. conceptualisation

  Przetwarzanie intuicji poznawczych w pojęcia.

  Uporządkowanie pojęciowe proce­sów poznawczych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPENSACJA

   

  KOMPENSACJA <łc. contpensałio = rów­noważenie, wyrównywanie) ang. compensation; fr. compensation; nm. Kompensation

  1. W psychologii indywidualnej A. Ad­lera: zjawisko polegające na tym, że po­czucie niższości — rzeczywistej lub urojo­nej — wzbudza pragnienie dorównania tym, którzy nie są w podobny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPTUALIZM

   

  KONCEPTUALIZM (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) ang. conceptualism; fr. conceptualisme, notionnisme (1); nm. Konzeptualismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia {-^ powszecłmiki /1 /), pośrednie między skrajnym -^ realizmem (3a) pojęciowym a -^ nominalizmem (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJA (JĘZYKOWA)

   

  KOMPETENCJA (JĘZYKOWA) competentia = odpowiedniość, zgodność) ang. competence; fr. competence; rmi. Kompetenz

  W gramatyce generatywno-transformacyjnej N. Chomsky'ego — znajomość włas­nej mowy, jaką winien posiadać idealny „mówca/słuchacz", tj. znajomość reguł, które by mu umożliwiły tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDYCJA LUDZKA

   

  KONDYCJA LUDZKA (tłum. fr. <condition humaine> od łc. condicio = warunek, od­powiednik gr. ta anthrópina lub ta anthrópeia = sprawy ludzkie) nłc. conditio humana (1)

  1. U Augustyna: chrześcijański odpowie­dnik „spraw ludzkich", pojęcia zadomo­wionego u historyków starożytnych i bę­dącego z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKS

   

  KOMPLEKS (łc. complexus = objęcie, po­łączenie) ang. complex; fr. compler; nm. Komplex

  Jakakolwiek całość złożona; przed­miot złożony (—^ system). Najczęściej kom­pleksem nazywa się związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeruanu. W ter­minologii zapożyczonej z filozofii nie­mieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tete - a - tete

  1) we Francji w kon. XVIII w. kanapa zoparciem wklęsłym pośrodku, uwidaczniającym jegoczęści boczne;

  2) —> serwis,

  (franc. dosł. 'głowa w głowę')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetramorfa

  Wyobrażenie opisane w Wizji Ezechiela jako cztery żyjące istoty, które "miały postać człowieka, każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła [...].

  Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tęcza

  W kościele łuk arkadowy zamykający górąotwór (zw. tęczowym) na styku nawy gł. i prezbiterium;zazwyczaj akcentowany elementami arch. i bogatsządekoracją stiukową i mai.; w średniowieczurozpowszechnił się zwyczaj umieszczania w t. poziomejbelki, zw. tęczową, na której ustawiano krucyfiksoraz figury...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt

Do góry