Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tiraz

  1) tkalnie król. władców muzułm. Egiptu,Hiszpanii i w innych krajach, pracujące na potrzebydworu;

  2) kosztowne tkaniny używane na reprezentacyjneszaty, zdobione ornamentem z kół, w którychumieszczane są stylizowane lwy, orły, pawie, paramizwrócone do siebie.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiul

  Lekki, ażurowy wyrób włók. o sześciobocznychoczkach, tkany z nici bawełnianych lub jedwabnych(ob. także z syntetycznych) —> splotem gazejskim,zwykle jednobarwny, czasem wzorzysty.

  T.produkowano od XVII w. we franc. mieście Tulle, od1818 także maszynowo; stosowano początkowo jakotło do koronek i haftów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiurbe

  Grobowiec muzułm. w Azji Mn. i Armenii;budowany z kamienia, zał. na planie wieloboku lubkoła, z namiotowym dachem lub kopułą, zdobionygzymsami i dekoracją geom; zob. też kubba.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanina

  Wyrób włók. z przędzy z włókien naturalnych,sztucznych lub syntetycznych, powstający wprocesie tkania przez wprowadzenie między nici osnowynici wątku wg określonego splotu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toaletka

  Przeważnie stolik lub komódka z lustrem,szufladkami i skrytkami na przybory toaletowe;czasem o konstrukcji całkowicie zasłoniętej upiętątkaniną; sprzęt rozpowszechniony od XVIII w. wrozmaitych odmianach konstrukcyjnych, m.in.: —»poudreuse, —> coiffeuse, —> beau brummel.

  (franc. toiletłe, zdr. od toiłe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOTACJA

   

  KONOTACJA (nłc. connotatio = współoznaczanie) ang. connotation; fr. connotation; nm. Mitbezeichnung

  Termin wprowadzony do logiki przez J. St. Milla, zaczerpnięty przezeń ze scho­lastyki.

  log. Zespół cech charakterystycznych dla desy gnatów danej nazwy, tj. takich, na podstawie których zalicza się owe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSCJENCJALIZM

   

  KONSCJENCJALIZM (łc. conscientia = świadomość) ang. conscientialism; nm. Konszientialismus

  t. pozn. Doktryna, według której byty uj­mowane umysłowo są z konieczności umy­słowe, pojęciowe, a rzeczywistym przed­miotem poznania są jedynie stany świado­mości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA)

   

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA) (łc. = następstwo) ang. consequence (logical), inference; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Folgerung

  1. Stosunek logiczny między —> poprzednikiem (1) a -> następnikiem (1) (Boecjusz).

  W logice średniowiecznej (W. Ockham i in.): zdanie mające postać okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIECZNOŚĆ

   

  KONIECZNOŚĆ gr. anagke; łc. necessitas; ang. necessity; fr. necessite; nm. Notwendigkeit

  Niemożliwość nieistnienia albo istnienia w inny sposób (przeciwieństwo przypad­ku lub — według stoików pozorne — wolności) — podstawowa kategoria myślenia greckiego. Duch starożytnej filozofii gre­ckiej jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA

   

  KONSTRUKCJA <łc. = bu­dowa) ang. construction; fr. construction; nm. Konstruktion

  t. pozn. Konstrukcja poznawcza — in­tencjonalny przedmiot poznania uzyski­wany poprzez syntezę elementów percep-cyjnych i abstrakcji (konstrukcja intelektu­alna, myślna); także samo tworzenie tego przedmiotu, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry