Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tors

  Rzeźba przedstawiająca tułów ludzki bez rąk,nóg, czasem także bez głowy.

  Termin używany najczęściejw odniesieniu do częściowo zniszczonychrzeźb staroż., także do posągów nie wykończonychlub w takiej formie skomponowanych,

  (franc. torse, z wł. forso)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topaz

  Minerał występujący niekiedy w postacibardzo dużych kryształów, zazwyczaj doskonaleukształtowanych i we wszystkich odcieniach barw,zielonych, niebieskich, czerwonych i żółtych do bezbarwnych;twardość w skali Mohsa 8; kamień szlachetny.

  T. wydobywane gł. w Brazylii nabierają przezwyżarzanie barwy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trawienie szkła

  Technika zdobienia szkła, polegającana wykonaniu rysunku motywu dekor. ostrym rylcemna izolującej powierzchnię szkła warstwie wosku,a następnie na poddaniu szkła działaniu kwasufluorowodorowego.

  Po usunięciu wosku pozostajena szkle wytrawiona dekoracja matowa, która przypominadekorację rżniętą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trakt

  W architekturze ciąg co najmniej dwóch pomieszczeńznajdujących się na jednej osi, na ogółrównoległej do osi podłużnej budynku; zależnie odliczby równoległych do siebie t. mówimy o budynkachjedno-, dwu- lub więcej traktowych; ze względu natrudności związane z oświetleniem t. wewn., liczbaich rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topór

  Narzędzie do obróbki drewna, stosowane gł.w ciesielstwie, oraz jako broń bojowa używana przezwszystkie niemal ludy od czasów przedhist.; składa sięz drzewca i żeleźca, t. o drzewcu dł. 1 m pojawił się wXI w. i utrzymywał przez całe średniowiecze. Odmianąt. były używane od XVI w. w całej Europie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trąbka

  Instrument muz. dęty, ustnikowy; ma cylindryczny korpus zaopatrzony z jednej strony w ustnik, a z drugiej w rozszerzony dźwięcznik. Korpus przybierał formę prostą, prostą z pętlą, esowatą (od XIV w.), prostokątną (od XV w.). Budowanaz drewna, metalu, znana od starożytności.

  Odmiany: fanfara -prosty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tralka, balas

  Pionowy człon w balustradzie, złożony z jednego lub dwóch gruszkowatych elementów zw. lalkami (t. jedno- lub dwulalkowe), wsparty na bazie, zwieńczony najczęściej plintą, dźwigający poręcz.

  Ozdobne t. wzbogacone rozmaitymi motywami dekor. naśladują kształtem wazy, wazony, postumenty itp.

  (niem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tora

  W liturgice żyd. nie iluminowany rulon pergaminowyzawierający Pentateuch Mojżesza, zwiniętyna dwóch wałkach, przechowywany w —> Aron Hakodeszu.

  Wałki, zw. ejc chaim, wykonywano często zcennego drewna, a części wystające poza pergaminzdobiono zazwyczaj bogato rzeźbą i inkrustacją; rolkit. związuje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transawangarda

  Termin stworzony przez krytyka wł. A. B. Olivę na określenie sztuki ekspresjonist. przełomu lat 70.i 80., oznacza sztukę pozaawangard.

  Początkowo odnosił się do grupy wł. artystów (M. Paladino, S. Chia, F. Clemente, E. Cucchi) uprawiających malarstwo ekspresyjne, inspirowane literaturą i treściami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torana

  W sakralnej architekturze ind. brama prowadząca do świątyni. Przy buddyjskich —> stupach kam. t. umieszczano w oparkanieniu (wedika) od wsch. lub z czterech stron świata.

  T. składałysię z dwóch pionowych słupów oraz belek poprzecznych imitując konstrukcję drewn.; średniowieczne t. świątyń...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry