Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KULTURA

   

  KULTURA (łc. cultura = uprawa) ang. culture; fr. culture; nm. Kultur, Bildung

  1. Materialny i duchowy dorobek ludz­kości lub tylko jakiejś społeczności, wy­tworzony w ogólnym rozwoju historycz­nym lub w określonej epoce, stanowiący w danym środowisku środek i zarazem skutek kultury (zob. niżej /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tren, ogon, rucho

  Wydłużona z tyłu, ciągnąca siępo ziemi część stroju kobiecego, rzadziej męskiego,występująca gł. przy ubiorach uroczystych i ceremonialnychod wczesnego średniowiecza; ob. t. występujeprzy szatach koronacyjnych i sukniach ślubnych,

  (franc. traine)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trikirion

  W kościołach obrządku wsch. świeczniktrójramienny, będący podobnie jak —» dikirion jednymz insygniów biskupów używanych w liturgii.

  Ramiona t. ustawione są ukośnie, tak by świece krzyżowałysię ze sobą. T. symbolizuje Trójcę Świętą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trencz

  Płaszcz męski i damski najczęściej nieprzemakalny,wzorowany na wojsk, płaszczu ang. zI wojny świat.; szczególnie modny w latach 20. XX w.;luźny ściągnięty paskiem, z wojsk, patkami, mankietami,kołnierzem i ukośnie naciętymi kieszeniami,

  (ang. trench wal)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triodion

  W Kościele Wsch. jedna z najważniejszychksiąg liturg. zawierająca porządek nabożeństw cykluświąt ruchomych dla okresu poprzedzającego Wielki Post i Wielkiego Postu łącznie z Wielkim Tygodniem;znajdują się w nim wybrane stichery (—> sricherarion),oraz kanon ułożony wg ośmiu tonów kość. (—>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tribhanga

  W sztuce ind. termin oznaczający kanonestet., często stosowany w przedstawieniach postaci.

  T. polega na charakterystycznym przegięciuciała - kierunki skłonu wyznaczają linie głowy, tułowiai nóg.

  (sanskr. 'potrójne wygięcie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trofeum

  W starożytności zbroja zdobyta na wrogu, zawieszana jako wotum dziękczynne, symbol zwycięstwa; w czasach nowoż. rzeźbione w kamieniu często zdobi architekturę.

  (późnołac. trophaeum, z gr. tropaion 'pomnik zwycięstwa')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triclinium

  1) sala jadalna zamożnego domu wstaroż. Rzymie, z szerokim wejściem przysłoniętymod strony atrium kotarą: niekiedy otwarta na ogród;nazwa jej wywodzi się od trzech gr. łoży biesiadnychzw. kline, ustawianych z trzech stron stołu, do któregosłużba miała dostęp od strony czwartej;

  2) ustawienietrzech...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trompa, wnętrzki

  Narożny wysklepek (—> sklepienie) o kształcie wycinka stożka, składający się z jednego lub kilku łuków konstrukcyjnych, zmniejszających się uskokami ku dołowi. T. umożliwiają przejście od rzutu czworobocznego do ośmiobocznego, stanowiącego podstawę dla sklepienia —> kopuł.

  (franc. trompe, z niem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tricorne, trójgraniasty kapelusz

  Męski kapelusz filcowy z podgiętymi z trzech stron w górę brzegami,które tworzą charakterystyczne trzy rogi; zdobionypiórami, galonem, znany był już w ubiorze wojsk, naprzeł. XVI i XVII w., jednak rozpowszechnił się w Europiejako część ubioru franc. w 1690. T. w 2 poł. XVIII w. był spłaszczony i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry