Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uczkur

  Wąski jedwabny pasek siatkowy, produkowany przez pasamoników, używany do podtrzymywania spodni szytych wg męskiej mody nar. W 2 poł. XVIII w. zastąpiło go zapięcie na guziki.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typikon, ustaw

  W kościołach obrządku wsch.księga liturg. określająca układ nabożeństw w ciąguroku liturg. ustalająca przebieg liturgii w przypadkuzbieżności poszczególnych świąt stałych cyklu rocznego,których oficja zawiera —» oktoechos, i świąt ruchomychcyklu rocznego, których służby zawiera —>triodion i —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turniura, tiumiura

  Elastyczna poduszeczka z końskiego włosia i fiszbinów lub stalowych listewek (zw. też cul de Paris ), przywiązywana w pasie z tyłu pod suknią kobiecą, której fałdy upinano na t.; także nazwa samej sukni, modnej w latach 1868-78 i 1883-87.

  (franc. tournure)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typografia

  W znaczeniu ogólnym druk czcionek lub odlewów metal, na maszynach druk.; potocznie w języku druk. - druk wypukły,

  (franc. typographie, z gr. typos 'uderzenie pozostawiające po sobie ślad', graphó 'piszę')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tusz chiński

  Czarna farba wodna, w skład którejwchodzi sadza, żelatyna, kamfora, piżmo, niekiedypłatki złota; ubijany stalowym młotkiem w podłużnepałeczki lub gałki różnej wielkości; t.ch. rozrabia siępocierając pałeczką o zwilżoną powierzchnię kam.naczynia; w zależności od gęstości tusz służy do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Metoda egzegezy Pisma Św. oparta naogólnym przekonaniu o zgodności Starego i NowegoTestamentu (concordantia Veteris et Novi Testamenti),polegająca na wykazaniu, że wydarzenia i osoby zeSterego Testamentu były typami, czyli zapowiadaływ formie symbol, i antycypowały wydarzenia i osobyNowego Testamentu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE

   

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE ang. many-valued logies, multiple-valued logics; fr. les logiques plurivalentes, les logiąues polyva-lentes, les logiques a plusieurs valeurs; nm. vielwertige Logiken, mehrwertige Logiken

  Systemy, w których przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (w klasycznym —> rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA (gr. he logistike [sc. łechne] = praktyczna umiejętność rachowania; tó logistikón = zdolność rozumowania) ang. logistics; fr. la logistique; nm. Logistik, Logik-kalkiil

  Nazwa —> logiki matematycznej (1), wpro­wadzona w tym jej znaczeniu m. in. przez A. Lalande'a i L. Couturata i używana na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGOS

   

  LOGOS (gr. <lógos> = słowo, mowa; poję­cie; rozum, myślenie; nauka)

  1. U Heraklita z Efezu: rozum kosmicz­ny jako racjonalna zasada zmieniającego się nieustannie świata oraz zdolność poznaw­cza człowieka tłumacząca się udziałem ro­zumu jednostki w rozumie kosmicznym.

   

   

  U stoików:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA FORMALNA

   

  LOGIKA FORMALNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. formalis = dotyczący kształtu) ang. formal logie; fr. la logiqueformelle; nm. formale Logik

  Podstawowy dział —> logiki (2), w któ­rym bada się schematy (formy) wniosko­wań dedukcyjnych, czyli niezawodnych, tj. takich, które, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt

Do góry