Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  METAFORA

   

  METAFORA (gr. <metaphord> = przenie­sienie znaczenia, przenośnia) łc. metaphora; ang. metaphor; fr. metaphore; xmx. Metapher

  metaf. Przeniesienie jakiejś nazwy z jed­nej rzeczy, której nazwa ta przysługuje ze względu na właściwą jej treść, na inną rzecz lub rzeczy, treściowo podobne do pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAJĘZYK

   

  METAJĘZYK ang. metalanguage; fr. metalangage, metalangue; nm. Metasprache

  metod. -^ Język, w którym bada się i opi­suje język danej teorii naukowej. Stano­wiąc system wypowiedzi o danym języku, zawiera nazwy wyrażeń tego języka, na­zwy własności tych wyrażeń oraz związ­ków, jakie między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYCZNY

   

  METAFIZYCZNY (nłc. <metaphysicus> = metafizyczny, nadnaturalny) ang. metaphysic{al); fr. metaphysiaue; nm. metaphysisch

  Dotyczący bytu jako przedmiotu me­tafizyki.

  Dotyczący metafizyki, należący do niej; w tym znaczeniu używa się również określenia „metafizykalny".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żupan

  Ubiór męski, stanowiący wraz z —> kontuszem poi. strój nar. Forma ż. wywodzi się ze wsch. kaftana; używany w Polsce od kon. XVI w., od XVIII w. noszony wyłącznie pod kontuszem.

  Z. był początkowo długi do kostek, w XVIII w. krótszy; miał niski, stojący kołnierzyk, spięty niekiedy ozdobną broszą; z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo

  Metal srebrzystobiały, kowalny, miękki;występuje przeważnie w związkach z tlenem (hematyt,magnetyt itp.) i siarką (piryt), stosowany w sztukachpiast, już od epoki brązu; odpowiedni kształtnadawany jest przedmiotom z ż. przez kucie, —> repusowaniei wycinanie; dekorowanie uzyskuje sięprzez rycie i —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelbet, żelazobeton

  W budownictwie —> betonzbrojony wkładkami stalowymi (tzw. armatura lubzbrojenie).

  Największe jego zalety - wytrzymałośći łatwość formowania (półpłynną masę betonową wylewasię w odpowiednio ukształtowane deskowania,zawierające uprzednio przygotowane elementy zbrojeniai pozostawia do związania);...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żłobki, kanelury, kanele

  Pionowe, równoległe do siebie rowki, pokrywające trzony kolumn lub pilastrów w celu nadania im smuklości i lekkości, przede wszystkim w porządkach klas. (—» porządki architektoniczne).

  W porządku doryckim ż. stykają się ostrymi kantami, w kolumnach jońskich i korynckich oddzielone są wygładzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żorżeta

  Odmiana —> krepy, tkanina cienka i lekka o nieregularnie pomarszczonej powierzchni, używana w XIX-XX w. na suknie, bluzki oraz bieliznę damską i dziecięcą,

  (franc. (crepe) georgette)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żakarda

  Maszyna, urządzenie wynalezione w 1804 przez franc. tkacza J. M. Jacąuarda, pozwalające sterować grupami nitek osnowy na krośnie, dzięki czemu uzyskuje się na tkaninie lub dzianinie wzory światłocieniowe; wyroby powstałe na Ż.m. nazywamy żakardami.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwornik, klucz

  Środkowy, szczytowy —> kliniec łuku lub niektórych typów sklepień, wyróżniający się kształtem, wielkością i dekor. opracowaniem; może być wykonany z kamienia, cegły, rzadziej z drewna (wtedy zwykle pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry