Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NATURA NATURANS - NATURA NA­TURATA

   

  NATURA NATURANS - NATURA NA­TURATA (nłc. natura naturans> = przyro­da rodząca (tworząca), matura naturata> = przyroda zrodzona (stworzona)) ang. na­ture "naturing" - nature "natured"; fr. <nature naturante» - «nature naturee»

  Wyrażenia zastosowane po raz pier­wszy prawdopodobnie w XII w. w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAZ

   

  NAKAZ ang. command, dictation; fr. commandement; nm. Gebot et.

  >

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJONIZM

   

  MUTACJONIZM ang. mutation{ist) theory; fr. mutationnisme; nm. Mutationstheorie

  Termin wprowadzony do biologii przez H. DE Yriesa.

  biol. Oparty na odkryciach G. J. Mendla, W. Batesona, w. L. Johannsena i H. de Vriesa -^ ewolucjonizm (2), według które­go ewolucja gatunków dokonuje się po­przez mutacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAOCZNOŚĆ (oglądowość, dawniej: poglądowość)

   

  NAOCZNOŚĆ (oglądowość, dawniej: poglądowość) gr. endrgeia; ang. conceivable (= naoczny); fr. «intuition empirique; nm. Anschauung

  t. pozn. Swoista cecha niektórych perce­pcji i przedstawień, wiązana na ogół z do­znawaniem treści wrażeniowych zmysło­wych i emocjonalnych (—> ogląd). Treści te...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚL

   

  MYŚL gr. logos, nóema; łc. cogitatio; ang. thought; fr. la pensee; nm. Gedanke

  1. W klasycznej teorii poznania: —> znak (la) formalny rzeczy jako poznawcze uję­cie rzeczywistości; treść -^ myślenia (1).

  Może to być:

  -^ pojęcie (1), -^ idea (II);

  -^ sąd (IB) jako wynik myślenia: wy­rażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPNIK

   

  NASTĘPNIK łc. consequens; ang. consequent; fr. le consequent; nm. Konsequent

  log. Drugi człon zdania warunkowe­go, czyli -> implikacji.

  log. Drugi człon pary uporządkowa­nej (tj. relacji).

  vs^> Poprzednik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLENIE

   

  MYŚLENIE gr. logos, didnoia; łc. mens, co­gitatio; ang. thinking; fr. la pensee; nm. Den-ken

  t. pozn. Czynnośd intelektualne, świa­dome, obejmujące: tworzenie -^ pojęć (1), -^ sądzenie (1), -> rozumowanie (1).

  psych, a) Ogół psychicznych czynno­ści poznawczych niesprowadzalnych do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNY

   

  MORALNY (łc. = dotyczący oby­czajów; termin utworzony przez Cycerona jako tłum. gr. ) ang. moral, eihical (2), mentol (3); fr. moral; run. sittlich, eihisch, moralisch, geistes (3)

  et. Dotyczący —> moralności (1) w sen­sie neutralnym.

  et. Zgodny z obowiązującymi nor­mami —> etyki (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAL INSANITY

   

  MORAL INSANITY (ang. = obłęd moralny)

  psych., et. Termin oznaczający niezdol­ność rozumienia zasad i wartości moral­nych, a także niezdolność do działania według nich.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚĆ

   

  MOŻLIWOŚĆ gr. to dynatón; nłc. possibilitas; ang. possibility; fr. possibilite; nm. Possibilitat, Moglichkeit

  Niezachodzenie -^ sprzeczności, syn.-^ niesprzeczność (1). Niemożliwe jest to, cze­go zaprzeczenie jest z konieczności prawdziwe, możliwe zaś to, czego zaprzeczenie nie jest z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry