Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MEDINA DEL RIOSECO, osada w Hiszpanii, na płn. zach. od Valladolid

  Gdzie 14 VII 1808 marsz. Bessieres pokonał hiszp. armie gen. Cuesty i Blake'a. Po stłumieniu powstania madryckiego Francuzi starali się opanować sytuację na prowincji, zwłaszcza w płn. Hiszpanii. Bessieres otrzymał zadanie zabezpieczenia komunikacji między Madrytem i Francją przez Burgos. Pod M.d.R...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDAL ZA SŁUŻBĘ MORSKĄ (Naval General Service Medal)

  Odznaczenie ang., przyznawane za udział w wojnach 1793-1840. Ustanowiony dopiero w 1847 przez królową Wiktorię, nadawany wszystkim żyjącym wówczas marynarzom, uczestnikom bitew morskich okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Pierwszego Cesarstwa. Otrzymali go marynarze spod Trafalgaru, m.in. Jane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDAL WETERANÓW

  Ustanowiony w 1771 przez Ludwika XV, przyznawany niższym ofic., którzy służyli co najmniej 24 lata w armii franc. Nazywany też Orderem Dwu Szpad, bo skrzyżowane szpady widniały na awersie medalu. Niewątpliwym rekordzistą był niejaki Jean Thurel, który za 72 lata służby otrzymał ten medal trzykrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MASZEROWAĆ NA ODGŁOS DZIAŁ” (Marcher au son du canon)

  Zasada obowiązująca wszystkich franc. dow. epoki napoleońskiej.

  Oznaczała, że dow., który usłyszał w oddali armatnią kanonadę, winien maszerować w tym kierunku, bo - co zawsze należało zakładać - być może inne oddziały armii franc. potrzebują natychmiastowej pomocy. I tak gen. Desaix...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDAL SZWAJCARSKI 10 SIERPNIA 1792

  Ustanowiony 7 VIII 1817 i przyznawany żyjącym jeszcze byłym żoł. gwardii szwąjc., którzy 10 VIII 1792 bronili pałacu Tuileries. Na awersie napis „Treue und Ehre”. Noszony na białej wstążce z czerwonym krzyżem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATUSZEWICZ Tadeusz (ok. 1765 - 30 XI 1819), polityk poi, min. skarbu Ks. Warszawskiego

  Ur. w Ratnie na Litwie, poseł na Sejm Czteroletni, współredagował „Gazetę Narodową i Obcą”, świetny mówca i publicysta.

  W powstaniu kościuszkowskim członek Rady Najwyższej Narodowej. Współzałożyciel warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Ks. Warszawskim od 1811 min. skarbu, uzyskał bardzo silną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDAL ŚWIĘTEJ HELENY (Medaille de Sainte-Helene)

  Odnaczenie franc., ustanowione w 1857 przez Napoleona III, przyznawane wszystkim żoł. i ofic. armii franc. i armii wspierających ją w latach 1792-1815.

  Na awersie profil Napoleona I w wieńcu laurowym, na rewersie napis: „Cam-pagnes de 1792-1815. A ses compagnons de gloire, sa demiere pensee...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZUREK DĄBROWSKIEGO, późniejszy poi. hymn narodowy

  Powstał w VII 1797 w Reggio nelPEmilia w płn. Italii. Autorem był zaprzyjaźniony z gen. Dąbrowskim Józef Wybicki, który do ludowej muzyki z Podlasia ułożył słowa pieśni zachęcającej żoł. poi. do walki o niepodległość.

  Autor wyrażał przekonanie, że w niedalekiej przyszłości, idąc za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDAL WATERLOO 1815 (Waterloo Medal)

  Pamiątkowe odznaczenie ang., przyznawane 1816-1817 na wniosek Wellingtona wszystkim, którzy walczyli po stronie sprzymierzonych pod Waterloo, Ligny i Quatre-Bras. Na awersie znajduje się popiersie regenta Jerzego i słowa: „Geor-ge P. Regent”. Na rewersie natomiast bogini Zwycięstwa i napis: „Waterloo”. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDA Andre-Charles (10 I 1773 - 7 IX 1812), ofic. franc.

  Należał do oddziału żandarmów, który 9 Thermidora otoczył paryski ratusz. To on ciężko ranił Robespierre’a, przesądzając o powodzeniu tego zamachu stanu.

  Mianowany za to ppor. kaw. Odznaczył się w kampanii 1806, kiedy dzięki jego raportowi Napoleon zorientował się, iż Prusacy cofają się na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt

Do góry