Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SCHOLASTYCZNY

   

  SCHOLASTYCZNY <łc. = szkolny, z gr. scholastikós = należący do szkoły) ang. scholastic; fr. scolastique; nm. scholastisch

  1. Należący do nauczania filozofii w śred­niowiecznych szkołach klasztornych, bi­skupich i pałacowych, a od XIII w. aż do czasów nowożytnych również na uniwer­sytetach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCJENTYZM

   

  SCJENTYZM (łc. scientia = wiedza) ang. scientism; fr. scientisme; nm. Szienti(fi)smus

   Termin wprowadzony przez Ch. Renouviera.

  1. Rozpowszechniony dość szeroko w 2. poł. XIX w. pogląd, według którego: a) je­dyną drogą do uzyskania wartościowej wie­dzy jest poznanie naukowe, tzn. poznanie typu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKCJA

   

  SELEKCJA (łc. selectio = wybór) ang. selection; fr. selection; nm. Auslese, Zuchtwahl

  Termin używany pierwotnie w dziedzi­nie agrykultury i hodowli, zaczerpnięty stamtąd i wyostrzony znaczeniowo przez Ch. Darwina {natural selection), szeroko stosowany — pod wpływem darwinizmu — w teorii ewolucji i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMANTYKA

   

  SEMANTYKA (gr. semantikós = oznacza­jący) ang. semantics; fr. la semantique; nm. Semantik, Bedeutungslehre, Zeichenlehre

  Termin la semantique wprowadził M. Breal (1883, 1897), który wskazywał na jego grecki odpowiednik: semantike techne (= na­uka o znaczeniach), przeciwstawny fonety­ce (= nauka o dźwiękach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ametyst

  W starożytności uchodził za środek przeciwko truciźnie i pijaństwu (amehysios = nie pijany).

  W chrzęść, symbolice oznaczał pokorę, ponieważ ma barwę skromnego fiołka, jak również był symboliczną aluzją do Męki Chrystusa ( y fiolet).

  Ametyst uchodził poza tym za jeden z kamieni węgielnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arka

  W Biblii arka Noego, ostatek na którym Noe, jego rodzina i wybrane zwierzęta wyratowali się z potopu. W arce Noego widziano pierwowzór wybawienia, jakie przynosi chrzest.

  Jest ona również symbolem Kościoła, poza tym symbolizuje całość świętej wiedzy, która nie może zaginąć. C.G. Jung mówi o arce jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amulet

  Mały przedmiot najczęściej noszony przy sobie, który w ramach magicznego obrazu świata służy ludziom jako magiczna moc chroniąca (przeciwko duchom, złemu spojrzeniu, nieszczęściu, chorobie) i przynosi szczęście. Często osobliwość lub formę przedmiotu uważano za symboliczny wyraz presji wywieranej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arnika

  Kupalnik górski, roślina koszyczkowa o żółtych, aromatycznych kwiatach, była zielem leczniczym już u Germanów. Pierwotnie poświęcona germ. Bogini-Matce Frij, później Marii, uchodziła także za roślinę chroniącą przed piorunem, czarownicami i czarami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemon

  W starożytności symbol przemijalności, ponieważ nie jest długotrwały (anemos oznacza po gr. ,,wiatr"). Kwiat Adonisa, którego Wenus zmieniła w purpurowoczerwony anemon. W chrzęść. języku symbolicznym anemony oznaczają przelaną krew świętych (obok róż i margerytek).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aron

  Roślina z rodziny obrazkowatych o kwiatostanie w kształcie kolby i białawej, przypominającej lilię przysadce; w średniowieczu atrybut Marii. Ponieważ roślina ta przywodzi na myśl okrywającą się zielenią laskę Aarona, jak ona, pozostaje w związku z symboliką zmartwychwstania.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt

Do góry