Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bagno, moczary

  W Azji niejednokrotnie symbol spokoju i zadowolenia. U Sumerów symbol nie uporządkowanej materii, bierności, kobiety. W staroż. Grecji symboliczne znaczenie bagna bliskie było znaczenia labiryntu.

  W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych spotykamy niekiedy bagno jako symbol psychiki nieświadomej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atlantyda

  Wg Platona legendarne państwo na Oceanie Atlantyckim, pochłonięte przez morze. W sensie przenośnym symbol utraconego Raju i złotego wieku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybuty świętych

  Przedmioty lub symbole, które charakteryzują określonego świętego (indywidualne atrybuty świętych) lub przyporządkowane są określonej kategorii świętych (ogólne atrybuty świętych, np. zwój lub księga apostołom i nauczycielom Kościoła, gałązka palmowa męczennikom). Indywidualne atrybuty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aureola

  Przede wszystkim w sztuce chrzęść. jasny blask lub krąg świetlistych promieni otaczający całą postać i symbolizujący boskie światło; w przeciwieństwie do glorii w sztuce chrzęść. zarezerwowana przede wszystkim dla Chrystusa i Marii. W kształcie migdału mandorla.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Avaritia (skąpstwo)

  Żeńska personifikacja jednego z 7 grzechów głównych, przedstawiana m.in. jako jadąca na ropusze, borsuku lub wilku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babel, budowa wieży

  (Babel — hebr. nazwa Babilonu) — symbol butnej, nie znającej umiaru ludzkości, której wszakże nie udaje się wyjść poza granice wyznaczone przez Stwórcę; zesłana przez Boga kara pomieszania języków znajduje swój pozytywny odpowiednik w Nowym Testamencie w Zesłaniu Ducha Św. (Zielone Świątki) i związany...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspis

  Wąż lub Smok (niekiedy także zwierzę czworonożne), w rzeźbie archit. i w śrdw. malarstwie książkowym często przedstawiany ra-zemz / bazyliszkiem, Alwerni smokiem; niejednokrotnie pojawia się z jednym uchem przy ziemi, zaś z drugim zatkanym ogonem. Symbol zła i zatwardziałości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babilon

  (babil. Babilu = ,,Brama Boga", w Biblii jednak powiązane z pojęciem ,,pomieszania") — miasto nad Eufratem. Nabuchodonozor II podbił Żydów i dużą ich część wziął do „niewoli babilońskiej", stąd negatywna ocena Babilonu przez Żydów jako antyteza niebiańskiej Jerozolimy.

  W Apokalipsie Babilon jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athanor

  Piec alchemiczny, w którym dokonują się fizyczne, mistyczne i moralne przemiany; niejednokrotnie porównywano go z macicą lub też kosmicznym jajem (jajo).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE

   

  SERCE gr. kardia, thymós; łc. cor, pectus; ang. heart; fr. cosur; rwa. Herz

  Obydwa terminy greckie występują u Ho­mera; w filozofii greckiej — tylko termin thymós.

  1. Siedlisko uczuć i namiętności.

  U Heraklita z Efezu: uczuciowość i wola bądź też namiętność (będąca „zwilgoceniem" duszy)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt

Do góry