Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SIĘ

   

  SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

  Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

   

  SKŁADNIA ang. syntax; fr. syntaxe; nm. Syntax

  Dziedzina gramatyki zajmująca się strukturą zdań jakiegoś języka, tj. reguła­mi, według których z jednostek mowy (morfemów, słów) tworzone są człony zdań i całe zdania.

  W semiotyce — wymiar syntaktyczny znaków, który przedstawia ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOJARZENIE

   

  SKOJARZENIE ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Wzajemne powiązanie zjawisk psychicznych (wyobrażeń, pojęć, uczuć) polegające na tym, iż wystąpienie jednego z nich wywołuje pozostałe. -> Kojarzenie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOK

   

  SKOK łc. saltus; ang. kap; fr. saut; nm. Sprung

  1. W materializmie dialektycznym: nag­łe przejście —> ilości (3) w —> jakość (4), będące kulminacją procesu nasilania się pod pewnymi względami jakichś cech czy as­pektów danego zjawiska; proces ten dopro­wadza do pojawienia się nowej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baldachim

  Symbol godności władców zwłaszcza na Wschodzie (tam najczęściej wykonany z jedwabiu). W architekturze chrzęść, nad ołtarzami, kazalnicami, grobowcami i posągami; symbolicznie podnosi duchowe znaczenie lub pretensje do władzy tych, którzy pod nim stoją lub siedzą.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bambus

  Roślina z Azji Wsch., przynosząca szczęście; często jako temat medytacyjnie rozumianego malarstwa. Kolanka, poszczególne odcinki i strzelistość bambusa symbolizują w buddyz-mie i taoizmie drogę i pojedyncze stopnie rozwoju duchowego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bananowiec

  Olbrzymi krzew, pozornie drzewo z pniem i liśćmi często poszarpanymi przez wiatr. Budda widział w nim symbol znikomości wszelkich rzeczy ziemskich; wielokrotnie przedstawiany w malarstwie chin. mędrzec pod bananowcem medytujący o nicości świata.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baran

  Symbol siły. W starożytności jedno z najczęstszych zwierząt ofiarnych. Egipskiego boga-stwórcę Chnuma przedstawiano z głową barana.

  Grecy i Rzymianie czcili pierwotnego egip. boga wiatru Amuna jako formę najwyższego Boga w postaci Zeusa-Jowisza- Ammona o głowie barana. Atrybut Indry i Hermesa.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baranek, owca

  Ze względu na łagodność i cierpliwość oraz na biały kolor jest symbolem łagodności, niewinności i czystości. W starożytność obok ^ barana najczęściej składane zwierzę ofiarne, dlatego też symbol Chrystusa i jego ofiarnej śmierci.

  W sztuce chrzęść, baranek znajdujący się wśród innych owiec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwinek

  Rosnąca w płd. i środk. Europie pełzająca bylina o skórzastych, wiecznie zielonych liściach i niebieskich kwiatach. Jak wszystkie wiecznie zielone rośliny, jest symbolem wiecznego życia i wierności. Uchodziła także za środek chroniący przed czarownicami i czarownikami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /13.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry