Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologus

  Określenie grupy przyrodoznawczach ksiąg, które prawdopodobnie opierają się na źródłach powstałych w Aleksandrii.

  Znajdujemy w nich m.in. opowieści o częściowo legendarnych zwierzętach lub też legendarnych właściwościach znanych zwierząt, które często interpretowano w duchu biblijnym i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feniks

  U Egipcjan ptak święty (Benu lub Boinu), przedstawiany pierwotnie jako pliszka, później jako czapla lub złoty sokół z głową czapli; uchodził za ucieleśnienie boga słońca (który przy powstawaniu świata miał osiąść na prawzgórzu), codziennego obiegu słońca i dorocznego wzbierania Nilu.

  To...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etimazja

  Symboliczny motyw przygotowania tronu na powrót Chrystusa: pod krzyżem znajduje się pusty tron z Barankiem, Gołębicą, księgą życia lub zwojem ksiąg, narzędziami Męki, koroną, purpurowym płaszczem i in. W kościele gr.-ortodoks. umieszczany nad ołtarzem.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flet

  Jako atrybut często pozostaje w związku z życiem pasterzy. Głos fletu niejednokrotnie interpretowany jest jako głos aniołów, istot mitologicznych lub zaczarowanych.

  Dźwięk trzcinowych fletni, na których gra się w czasie tańca, symbolizuje wołanie duszy oddzielonej od Boga, która chce powrócić do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja

  U wielu ludów, np. afrykańskich i indiańskich, symbol ducha przenikającego materię oraz przelewającej się siły wyobraźni.

  Dlatego też, jak i ze względu na działanie, sfermentowanym płynom przypisywano zdolność przekazywania wiedzy ezoterycznej; z tej racji często stosowano je podczas czynności...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eumenidy

  W mit. gr. bóstwa wybaczające, często interpretowane jako symboliczne ucieleśnienia łaski bogów. Są identyczne z Eryniami: jest rzeczą sporną, czy przy tym przyporządkowaniu przyjaznych właściwości boginiom zemsty chodzi o eufemizm, czy też o to, że Erynie, podobnie jak inne bóstwa chtoniczne, są...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fetysze

  Używane przede wszystkim w Afryce Zach. przedmioty, figurki z drewna lub gliny, ale także części zwierząt, itd., które czczono jako magicznie pomocne i chroniące źródła siły; niejednokrotnie przedmiot czynności rytualnych: tak np. nabijano je gwoździami, które miały symbolicznie przenosić choroby na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fajka pokoju

  Fajka płn.-amer. Indian, którą kolejno palono przy zawieraniu pokoju, układach i na znak przyjaźni; najczęściej widziano w niej pewnego rodzaju praobraz istoty ludzkiej, której siłę i nieśmiertelność symbolizuje.

  Niejednokrotnie uchodzi — przede wszystkim ze względu na dobywający się z niej dym — za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipt

  Wg Starego Testamentu kraj niewoli ludu Izraela i kraj bałwochwalstwa, dlatego też symboliczny negatywny odpowiednik ,,ziemi obiecanej".

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzięcioł

  Przede wszystkim dzięcioł zielony — u wielu ludów uchodzi za ptaka opiekuńczego i przynoszącego szczęście, niejednokrotnie też za wróżącego i zapowiadającego pogodę.

  U Germanów pojmowano go także jako symbol błyskawicy (być może dlatego, że przebija korę drzewa swym spiczastym, długim dziobem) i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt

Do góry