Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SPOSÓB

   

  SPOSÓB nłc. modus; ang. course of adion, way; fr. le mode, maniere; nm. Weise, Art, Mittel

  Sposób działania, postępowania — do­bór i układ czynności zmierzających do osiągnięcia określonego celu lub cecha znamienna takiego układu. —> Metoda (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONTANICZNOŚĆ

   

  SPONTANICZNOŚĆ <nłc. <spontaneiłas> = własny popęd, samorzutność, od łc. sua sponte = z własnej inicjatywy) ang. spontaneity; fr. spontaneite; nm. Spontaneitdt, Selbsttatigkeit

  Samorzutność, tj. działanie dokony­wane bez interwencji jakiegoś czynnika z zewnątrz. Spontaniczność nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO

   

  SPOŁECZEŃSTWO gr. koinonia; łc. societas; ang. society; fr. societe; nm. Gesellschaft

  soc. Jedno z podstawowych pojęć w so­cjologii, nie mające powszechnie przyjętej definicji. W jednym z ogólniejszych zna­czeń określa się je jako zbiorowość ludzką o trwałości ponadpokoleniowej, posiada­jącą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Figowiec

  U wielu ludów czczony jako drzewo święte; obok oliwki i krzewu winnego często symbol płodności i obfitości. W starożytności miał symboliczne znaczenie erotyczne i był poświęcony Dionizosowi.

  W szczególności spotykamy go często w Indiach w kontekście relig.: np. figowiec wyrastający z nieba uchodzi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale

  Symbolicznie muszą być rozumiane w ścisłym związku z wodą, przede wszystkim jednak chodzi tu o ich ruch, który zwłaszcza w postaci bałwanów może przybrać bezosobowy groźny charakter.

  Dlatego fale i bałwany są nie tylko symbolem ruchliwości i żywości, lecz często także symbolem sił nie dających...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiolet

  Jako barwa znajdująca się między czerwienią a błękitem jest często symbolem pośredniczenia, równowagi (między niebem a ziemią, duchem a ciałem, miłością a mądrością), miary i umiarkowania.

  W sztuce chrzęść, fiolet często jest barwą Męki Chrystusa (jako symboliczna aluzja do pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fasola

  Jako cenne ziarno rośliny uprawnej przede wszystkim kojarzy się ze szczęściem i płodnością, przypisywano jej moce chroniące przed złymi duchami, chorobą i błyskawicą.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiołek

  Pięknie pachnąca, nisko rosnąca, najczęściej niebieskokwitnąca roślina wiosenna.

  W staroż. w czasie świąt ozdabiano fiołkami tyrsy, ale także uczestników uroczystości, m.in. dlatego, że wierzono, iż kwiaty te chronią przed upojeniem i bólami głowy.

  W średniowieczu symbol skromnej cnotliwości i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszyna

  W Chinach symbol rozwoju i przemijania ludzkości: jak wiązkę chrustu wiąże się i rozwiązuje, tak też cała historia ludzkości składa się z coraz nowych formacji, które raz po raz rozpadają się i giną.

  Jako ulubiony materiał palny wiązka chrustu pozostaje niekiedy w symbolicznym związku także z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erynie

  W mit. gr. mścicielki, przede wszystkim krwawych zbrodni (w Rzymie utożsamiane z furiami; w sztuce przedstawiane jako ohydne, ze skrzydłami, wężami we włosach i dłoniach, jak również z pochodniami i biczami. Często interpretowane jako postacie symbolizujące nieczyste sumienie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry