Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korona

  Jako kosztowność zdobiąca najszlachetniejszą część ciała korona ma symboliczne znaczenie wywyższające osobę człowieka; ze względu na często stosowane promieniste zęby jest ona bliska kilku symbolicznym aspektom rogu (róg); ze względu na jej pierścieniowaty kształt partycypuje poza tym w symbolice...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kotwica

  Atrybut różnych bóstw morskich. Ponieważ kotwica podczas burzy oznacza jedyną nadzieję dla statku, przeto jest ona jej symbolem, przede wszystkim w chrzęść, języku symbolicznym (często na grobowcach i sarkofagach) oraz symbolem trwałości i wierności.

  Jako ukryty symbol krzyża kotwicę stosowano we...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzeń Jessego

  Określenie genealogicznego drzewa Jezusa, który pochodził z rodu Izaj (gr. Jesse), ojca Dawida: w sztukach piast, najczęściej przedstawiany jako drzewo, które wyrasta ze spoczywającego Jessego i w swych gałęziach ukazuje wizerunki przodków Jezusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kowadło

  Często interpretowane jako żeński odpowiednik młota pojmowanego symbolicznie jako aktywny i męski. Niekiedy kowadło pojawia się także jako atrybut kardynalnej cnoty — odwagi.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosa

  Podobnie jak sierp, jest symbolem niszczącego wszystko czasu i śmierci: od Renesansu zwłaszcza atrybut przedstawianych jako szkielet (kostucha, szkielet) personifikacji czasu i śmierci.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kowal

  Jako ten, który poskramia metale (w szczególności żelazo) i je twórczo przekształca, jest postacią symboliczno-kosmogoniczną; w religijnych wyobrażeniach wielu ludów jest przyporządkowany jako pomocnik głównemu bogu (np. Hefajstos — Zeusowi); często posługuje się błyskawicą i piorunem.

  Jako człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosz

  Symbol macierzyńskiego łona; pełen owoców, niekiedy bywa atrybutem bogiń płodności, np. Artemidy z Efezu.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości

  Jako względnie twarda i niezmienna część wyższych istot żywych uchodziły, przede wszystkim u ludów myśliwskich, za siedzibę ich ducha lub siły życiowej.

  Rozpowszechniony był zwyczaj składania w ofierze siłom natury, tj. ziemi, wodzie lub ogniu kości zabitego zwierzęcia, po spożyciu jego mięsa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopuła, sklepienie

  M.in. w architekturze budd., muzutm., bizant. i chrzęść, często interpretowana jako symbol sklepienia niebieskiego, na co wskazuje już pokrywanie jej przedstawieniami gwiazd, ptaków, aniołów, rydwanów słonecznych itd.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koralowce

  Jako zwierzęta żyjące w morzu i często występujące w formie gałęzi lub drzewek korale mają udział niekiedy w symbolice wody (/"woda) i drzewa (drzewo).

  Ich symboliczne znaczenie łączy się z taktem, iż te zwierzęta przypominające rośliny i żyjące w twardych, często wapnistych szkieletach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry