Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kula

  W dużym stopniu odpowiada symbolicznie kręgowi; jest symbolem wszechświata, kuli ziemskiej, gwiaździstego nieba, całości wszystkich znoszących się nawzajem przeciwieństw, a tym samym też niekiedy np. hermafrodyty.

  W architekturze (przede wszystkim muzułm. i chrzęść.) forma kuli lub półkuli, podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżmo

  Używany w Kościele kat. olej święty, który jako mieszanka oliwy z oliwek i różnych korzeni symbolizuje jedność bosko-ludzkiej podwójnej natury Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga, książka

  Symbol mądrości, wiedzy, także pełni wszechświata (jako jedności złożonej z wielu poszczególnych kart i znaków pisarskich). Niejednokrotnie spotyka się także wyobrażenie Liber Mundi (Księgi Świata), która zawiera całość wszystkich spisanych praw, jakimi Boska Inteligencja posługiwała się przy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krowa

  Jako płodne, ważne dla życia zwierzę domowe dające mleko jest powszechnym symbolem macierzyńskiej ziemi, pełni i opiekuńczej ochrony.

  W Egipcie przede wszystkim czczona jako bogini nieba Hathor, która uchodziła za matkę i małżonkę słońca, matkę Morusa i piastunkę egip. króla, boginię radości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzak ciernisty, płonący

  Bóg pojawił się Mojżeszowi w krzaku ciernistym, który płonął, jednakże się nie spalał. Jest to symbol niezniszczalnej potęgi duchowego ognia, w sztuce i literaturze chrzęść, jest to także symbol Marii, która została Matką, ale pozostała Dziewicą, tzn. ,,płonęła", ale pozostała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król, cesarz

  Często rozumiany jako ucieleśnienie Boga, słońca, nieba, jako centrum kosmosu lub pośrednik między niebem, ludźmi a ziemią. C.G. Jung widzi w postaci pojawiającego się we śnie starego króla figurę archetypową, która reprezentuje mądrość nieświadomości zbiorowej.

  Postać króla z baśni (przede...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewska córka, księżniczka

  W baśniowej tradycji wielu ludów symbol celu i najwyższego dobra, które heros może osiągnąć jedynie po pokonaniu różnych przeszkód i niebezpieczeństw.

  Psychoanalitycznie również interpretowana jako ucieleśnienie nieświadomości indywidualnej w przeciwieństwie do „starego króla" jako reprezentanta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewska droga

  W przeciwieństwie do dróg krzywych, wiodących na manowce, droga słuszna i prosta, która symbolizuje dążenie nie dającej się zbić z tropu duszy do jej wewnętrznego celu; w średniowieczu np. określenie drogi do Boga poprzez życie zakonne i medytację.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królewski syn, książę

  Spotykany w licznych baśniach jako promienisty heros, ucieleśnienie młodzieńczego, aktywnego moralnego działania i przemiany, ale także wytrwałego znoszenia przeciwieństw.

  Psychoanalitycznie można go rozumieć jako przedstawiciela zwycięskich sił ego.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruk

  Ze względu na swą barwę, krakanie i natarczywość uważany jest u wielu ludów (Wschodu i Zachodu) jako zły omen, zapowiadający chorobę, wojnę i śmierć. Biblia zalicza go do zwierząt nieczystych. W symbolicznym myśleniu średniowiecza oznacza niekiedy śmiertelny grzech obżarstwa. Z drugiej strony...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Benedykta Dodano /15.11.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt

Do góry