Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TERMINIZM

   

  TERMINIZM (nłc. ) ang. terminism; fr. terminisme; nm. Terminismus

  Późniejsza odmiana —> nominalizmu (1) (XIV-XVw.) jako stanowiska w średnio­wiecznym sporze o uniwersalia (—> po-wszechniki /1 /), które u W. Ockhama i je­go uczniów znalazło wyraz w rozważa­niach logicznych („logika terministyczna"), z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olbrzymi

  Spotykane w mit. wyobrażeniach i baśniach większości ludów ogromne, przypominające ludzi istoty (tytani, cyklopi itd.): pierwotnie prawdopodobnie często widziani jako wcielenia przemożnych sil natury; w większości mitologii przeciwnicy bogów; w baśniach najczęściej ludożercy: w ludowych dowcipach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogórecznik

  Długo uważano, że odpędza ponure myśli. Ponieważ jest szorstki i owłosiony, a zarazem smaczny, przeto jest symbolem wysokich jakości, które skrywają się za niepozorną powierzchownością, w szczególności zaś wewnętrznej prostoty Marii Dziewicy.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oleje

  W wielu kulturach traktowane jako źródła szczególnych sil; przede wszystkim olej z oliwek jako produkt drzewa oliwkowego, które owocuje nawet na jałowej glebie, jest symbolem siły duchowej, ale także, ponieważ płonął w lampach oliwnych, symbolem światła.

  W mitologicznych wyobrażeniach sintoizmu oleje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród

  Symbol raju ziemskiego i niebiańskiego, symbol ładu kosmicznego. W Biblii ogród jest obrazem bezgrzesznego pierwotnego stanu człowieka w przeciwieństwie do świętego miasta (y Jerozolima, niebiańska), która symbolizuje kres czasów; Pieśń nad Pieśniami porównuje ogród z ukochaną.

  W ogrodzie Hesperyd mit...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołów

  Ze względu na swój wielki ciężar właściwy symbol ciężkości lub też przytłaczającego ciężaru (brzemienia).

  W alchemii ołów jest łączony z Saturnem, którego często przedstawiano jako zgarbionego starca z y kosą, a niekiedy także jako szarego karta; uchodził on za zimny, wilgotny. chory i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okno

  Czasami symbolizuje wrażliwość i otwartość na wpływy zewnętrzne. Kolorowe witraże gotyckich kościołów symbolizują często barwną pełnię niebiańskiej Jerozolimy.

  W śrdw. plastyce okno, które samo nie świeci, lecz przepuszcza światło słoneczne, oznacza czasami Matkę Boską, która, czysta i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Podwyższone miejsce (altus) wewnątrz ośrodka kultu, które niemal we wszystkich religiach służy składaniu ofiar i innym czynnościom sakralnym.

  Podwyższenie symbolizuje wzniesienie darów ofiarnych do bogów lub Boga; niekiedy ołtarz pojmowano także jako duchowy ośrodek świata. W chrześcijaństwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko

  Jako główny organ spostrzegania zmysłowego pozostaje w symbolicznym związku ze światłem, słońcem, duchem. Jest to symbol duchowego oglądu, ale także—jako ,,zwierciadło" duszy — narzędzie psychicznego i duchowego wyrazu.

  Prawe oko łączono niejednokrotnie z aktywności, przyszłością i słońcem, lewe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Jako czynność kultowa m.in. symbol rezygnacji z dóbr ziemskich na rzecz związku z Bogiem, bogami lub przodkami (często zresztą celowe działanie magiczne).

  Rozpowszechnione są też sakramentalne posiłki ofiarne, w których spalano tylko część darów (najczęściej ofiary ze zwierząt), pozostałą zaś...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry