Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Orzech, orzech włoski

  Symbolicznie w dużym stopniu odpowiada migdałowi. W literaturze chrzęść, niejednokrotnie wspominany jako symbol człowieka: zielona powłoka jest symbolem ciała, twarda skorupa — kości, a słodkie jądro — duszy.

  Jako symbol Chrystusa gorzka powłoka to Ciało Chrystusa, które przeszło gorzką Mękę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośmiornica

  Znajdujemy ją zarówno w ornamentalnej sztuce Celtów, jak i Kreteńczyków; ze względu na swe zwijające się macki, pozostaje w symbolicznym związku z pająkiem i spiralą; jako mieszkankę mórz, która przed wrogami kryje się w chmurze ciemnego płynu, być może należy ją rozumieć także jako symbol sił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeł

  Bardzo rozpowszechniony jako zwierzę symboliczne, łączony najczęściej ze słońcem i niebem, czasami też z błyskawicą! y piorunem. Na jego rolę symboliczną wywarta wpływ przede wszystkim jego sita i wytrwałość oraz lot zwrócony ku niebu.

  W wielu kulturach indiańskich orzeł jako istota słoneczna i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oś świata

  U wielu ludów spotykane wyobrażenie osi łączącej y niebo i uziemię lub świat podziemny, ziemię i niebo. Symbol tego, że wszystkie znane człowiekowi warstwy lub sfery kosmosu pozostają we wzajmenym związku i są uporządkowane wokół pewnego centrum.

  Oś świata wyobrażano sobie pod różnymi postaciami...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onager

  Dziki osioł, trudno dający się poskromić podrodzaj półosta; w Biblii symbol człowieka, któremu nie podobna przemówić do rozsądku. w szczególności chodzi tu o opierający się Izrael, który nie chce się poddać nakazom Boga.

  Niekiedy także symbol eremity żyjącego na odludziu. Ponieważ często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omega

  Ostatnia litera greckiego alfabetu; przede wszystkim w chrześcijaństwie symbol końca i spełnienia świata. Teilhard de Chardin nazywa ,,punktem omega" cel, do którego zmierza rozwój ludzkości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJONALIZM

   

  TRADYCJONALIZM traditiomlistae, -arum = tradycjonaliści, zwolennicy trady­cjonalizmu (w XIX w.)) ang. traditionalism; fr. traditionalisme; nm. Traditionalismus

  Doktryna filozoficzno-teologiczna uzna­jąca pierwotne Objawienie za jedyne źró­dło poznania nie tylko religijnego i moral­nego, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOPIKA

   

  TOPIKA (gr. <(tó) topikd> (2) (Arystoteles) = metoda wnioskowania na podstawie zdań ogólnie przyjętych, od topikós = od­noszący się do miejsca) ang. topics; fr. la topique; nm. Topik

  W starożytnej i średniowiecznej reto­ryce i logice: nauka o „wspólnych miej­scach" {loci communes), tj. mających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGIZM

   

  TRAGIZM (gr. tragikós = wzniosły, wspa­niały) ang. the tragic; fr. le tragique; nm. das Tragische, Tragik

  Cecha takiej sytuacji, która nieuchron­nie prowadzi do nieszczęśliwego końca, a powstałej na skutek konfliktu moralne­go. Może to być np. dylemat posłuszeń­stwa wobec równoważnych, choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOTALIZACJA

   

  TOTALIZACJA z łc. totalis = cały, dotyczący całości)

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający naturalną dążność jednostek do łą­czenia się w grupy, grup — w coraz szer­sze społeczności, społeczności — w zjed­noczoną ludzkość (—> kolektywizacja, -> so­cjalizacja 121, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry