Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pelikan

  Wg Fizjologusa ptak, który zabija swe niesforne młode (wg innych relacji zabija je również wąż), jednakże po trzech dniach budzi je do życia własną krwią utoczoną z ran, które sam sobie zadaje.

  Symbol ofiarnej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej. W sztuce i literaturze śrdw. zabijanie młodych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentagram

  Pięcioramienna gwiazda nakreślona jednym ruchem ręki; prastary znak magiczny. U pitagorejczyków symbol zdrowia i poznania. U gnostyków często pojawia się na gemmach ukazujących Abraxas (Abraxas).

  W średniowieczu często stosowany znak obronny przeciwko siłom demonicznym, m.in. przeciw tzw. zmorom, kobiecym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perła

  Jako często lunarny, kobiecy symbol, np. w Chinach, bliski księżyca, wody i kobiety, a tym samym zasadzie in (in i jang). Ze względu na swój okrągły kształt i niepowtarzalny blask perła uchodzi też niejednokrotnie za symbol doskonałości.

  Ze względu na jej twardość i niezmienność m.in. w Chinach i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE SIĘ

   

  UCZENIE SIĘ nłc. apprehensio; ang. the learning; fr. apprentissage; nm. Lernen

  psych. Wszelka modyfikacja —> zacho­wania podmiotu, jaka zachodzi pod wpły­wem jego kontaktu ze środowiskiem, z wykluczeniem zmian wywołanych cho­robą, zmęczeniem, adaptacją sensoryczną; także sam proces, dzięki któremu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZUCIE

   

  UCZUCIE gr. pathos; łc. affedus, affectio, sensus; nłc. passio (1); ang. sentiment/feeling; fr. sentiment; nm. Gefuhl, Gemut

  1. W psychologii filozoficznej (w tomizmie): poruszenie w pożądawczo-zmysłowej sferze życia psychicznego podmiotu, który dąży do jakiegoś dobra zmysłowego lub duchowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEDNOSTKOWIENIE

   

   metaf. W filozofii scholastycznej: fakt urzeczywistnienia w -^ jednostce (2) ja­kiegoś wzoru gatunkowego. -> Indywiduacja (1), -^ jednostkowienie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJĘCIE

   

  UJĘCIE łc. perceptio, notio; nłc. apprehensio, intentio actualis; ang. apprehension; fr. apprehension; nm. Apprehension, Aujfassung

  1. t. pozn. W odróżnieniu od -^ sądze­nia i —> rozumowania — akt, poprzez któ­ry intelekt przyswajając sobie jakąś treść dociera do przedmiotu poznania i tworzy —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

   

  UKŁAD ang. system; fr. systee; nm. Sy­stem, Gestalt

  Zespół elementów powiązanych ze sobą i oddziałujących wzajemnie na siebie, dzięki czemu stanowi on pewną całość. Związki zachodzące między elementami układu, czyli oddziaływania między nimi, decydują o jego aspekcie dynamicznym. Aspekt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP

   

  TYP (gr. typos, łc. typus = odbicie, obraz) ang. type; fr. type; nm. Typus, Typ

  1. metod, syn.—> Model (1) — przedmiot wzorcowy istniejący w rzeczywistości (typ empiryczny) lub konstrukcja pojęciowa (typ idealny); tzw. poję­cie typologiczne (-> typologia /1 /), umo­żliwiające grupowanie jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA

   

  TYPOLOGIA (gr. typos = odbicie, obraz + logos = słowo, nauka) ang. typology; fr. typologie; nm. Typologie

  metod. Zabieg polegający na wyróż­nieniu -^ typów (1), tj. przedmiotów wzor­cowych (realnych lub idealnych, ale posiadających wyraźne i wspólne cechy) w ob­rębie jakiegoś zbioru przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry