Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA - FAZY TERAPII, JEJ PIERWSZORZĘDOWE CELE ORAZ STRATEGIE

  Dialektyczna terapia behawioralna wyrosła z zastosowania standardowej terapii behawioralnej z lat siedemdziesiątych XX wieku do osób z tendencjami samobójczymi (Linehan, 1987a, 1987b). Podstawowe założenie leczenia było takie, że osoby, które wolałyby nie żyć, nie mają umiejętności potrzebnych do tego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena klinicznych programów „wychodzących do pacjenta"

  Wyniki badań porównujących zwykłe leczenie z programami „wychodzenia do pacjenta” są różnorakie. Trzy z czterech prac mówią, że kontakt osobisty jest skuteczny w zmniejszaniu liczby powracających samouszkodzeń (van Heeringen i in., 1995; Termansen i Bywater, 1975; Welu, 1977; Chowdhury, Hicks i Kreitman...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyczna konceptualizacja przypadku

  Konceptualizacja przypadku w ramach dialektycznej terapii behawioralnej opiera się na założeniach dialektycznych na różne sposoby. Po pierwsze, dialektyka sugeruje, że zaburzenia psychologiczne najlepiej jest konceptualizować jako dysfunkcje systemowe. Dysfunkcja systemowa charakteryzuje się tym, że: (1)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena terapii poznawczo-behawioralnej

  W badaniach klinicznych z randomizacją oceniono rozmaite formy terapii poznawczo-behawioralnej. Stwierdzono, że dwie krótkie interwencje w obrębie tej terapii są bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie w redukowaniu przypadków samouszkodzenia (po okresie leczenia): 5 sesji rozwiązywania problemów opartych na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo w środowisku społecznym

  Przynajmniej u niektórych jednostek ekspozycja na zachowania samobójcze innych może wywołać naśladowcze zachowania samobójcze (Velting i Gould, 1997). Na-stoladd są szczególnie podatne na sugestię i zachowania naśladowcze, ponieważ są to podstawowe sposoby społecznego uczenia się i formowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejność emocji

  Teoria biospołeczna według Linehan sugeruje, że zachowania, które są kryteriami dla zaburzenia osobowości z pogranicza, a szczególnie zachowania samobójcze, są powodowane głównie przez utrzymujące się dysfunkcje w obrębie systemu regulowania emocji. Choć nie znamy dokładnie mechanizmów, które wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność środków pozwalających na popełnienie samobójstwa

  Istotnym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka jest dostępność środków popełnienia samobójstwa, np. dostęp do broni palnej. W Stanach Zjednoczonych użycie broni, bez względu na wiek, rasę i płeć, jest najczęstszym sposobem odebrania sobie życia. Zgodnie z danymi Narodowego Centrum Statystyk Zdrowotnych z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska unieważniające

  U większości jednostek, które za sprawą temperamentu są podatne na intensywne przeżywanie emocji, zaburzenie osobowości z pogranicza się nie rozwija. Dlatego teoria biospołeczna utrzymuje, że do wystąpienia tego zaburzenia konieczne są pewne wpływy środowiskowe zachodzące w okresie rozwoju. Według...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /13 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA NAD DIALEKTYCZNĄ TERAPIĄ BEHAWIORALNĄ PROWADZONĄ Z NASTOLATKAMI NARAŻONYMI NA WYSOKIE RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

  Dialektyczna terapia behawioralna pierwotnie została opracowana dla osób

  o chronicznych tendencjach samobójczych. Są to ludzie, u których nieustannie występują nasilone myśli samobójcze, którzy często grożą popełnieniem samobójstwa, mówią o odebraniu sobie życia, mają problem z podaniem powodów, dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 836

  praca w formacie txt

Do góry