Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ORDER ŚWIĘTEJ HERMENEGILDY (Orden de Santa Ermenegilda)

  Hiszp. odznaczenie wojsk., ustanowione w XI1814 przez Ferdynanda VII, przyznawane za zasługi w wojnie z Francją. Miało trzy klasy. Otrzymał go m.in. Wellington.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER ZJEDNOCZENIA (Ordre imperiale de la Reunion)

  Ustanowiony w 1811 przez Napoleona w celu wynagrodzenia tych mieszkańców ziem przyłączonych do cesarstwa (m.in. Holandii), którzy utracili dawne ordery. Chodziło również o ograniczenie liczby krzyży Legii Honorowej, przyznawanych cudzoziemcom. Na awersie widniał tron cesarski i symbole państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER VIRTUTI MILITARI, najwyższe poi. odznaczenie wojsk.

  Nadawane za wybitne zasługi bojowe, ustanowione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nadane po raz pierwszy 25 VI 1792 w Ostrogu za bitwę pod Zieleńcami. Początkową formą O. V.M. był owalny medal wybity w złocie i srebrze w liczbie 20 i 40 szt. Kolejne O.V.M. - 10 złotych i 90 srebrnych -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER WESTFALSKIEJ KORONY

  Ustanowiony 25 XII1809 przez Hieronima Bonapartego. Była to korona o ośmiu płomieniach, nad którą znajdowały się koń i lew, a nad nimi orzeł z dewizą: „To ja je połączyłem”. Order noszony był na wstążce niebieskiej. Zniesiony 26 X 1813.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER WOJSKOWEJ ZASŁUGI HESSEN-KASSEL

  Ustanowiony 25II1769 przez landgrafa Fryderyka II. Przyznawany jedynie oficerom. Był to maltański krzyż z koroną i czterema lwami. Na awersie widniał napis: „Virtuti”, na rewersie: „Militari”.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER WOJSKOWEJ ZASŁUGI KAROLA FRYDERYKA (Militar-Karl Friedrich Verdienst Orden)

  Wojsk. odznaczenie badeńskie, ustanowione 4 IV 1807 przez w.ks. Karola Fryderyka, nadawane za męstwo, wierność i przywiązanie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER ŚWIĘTEGO JÓZEFA (Ordine di San Giuseppe)

  Ustanowiony 19 III 1807 przez Ferdynanda III jako w.ks. Wurzburga, przyznawany w Toskanii od 1814, kiedy Ferdynand odzyskał księstwo. Był to sześcioramienny krzyż, stylizowany na maltański, ze złotym emaliowanym medalem w środku, przedstawiającym postać św. Józefa. Noszony był na czerwonej wstążce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER ŚWIĘTEGO LUDWIKA (Ordre de Saint-Louis)

  Ustanowiony w 1693 przez Ludwika XIV. Był to pierwszy demokratycznie przyznawany order we Francji. Otrzymywali go ofic. katoliccy służący co najmniej 10 lat w armii franc., przy czym nie obowiązywał wymóg szlacheckiego pochodzenia. Order ten posłużył Napoleonowi za wzór przy ustanawianiu Legii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER KRÓLEWSKI UNII

  Ustanowiony 23 XI 1807 przez króla Holandii, Ludwika Bonapartego na miejsce Królewskiego Orderu Holandii. Była to ośmioramienna biała gwiazda z cesarskimi pszczołami i zwieńczającą wszystko koroną. Umieszczono na nim tradycyjną holend. dewizę: „Endragt Maakt Magt” („Unia czyni siłę”). Order...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER ŚWIĘTEGO ALEKSANDRA NEWSKIEGO (Ordien Swiatogo Aleksandra Newskogo)

  Ustanowiony 30 VIII 1724 przez Piotra Wielkiego. Za panowania cara Aleksandra I order przyznano ok. 100 osobom, w tym 48 za kampanie 1812-1814. Otrzymali go m.in. gen. Dochturow, Miłoradowicz, Osterman-Tołstoj, Rajewski (wszyscy za Możajsk).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt

Do góry