Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Aniołowie stróżowie

  Rozumne i niematerialne duchy, którym Bóg wyznaczył zadanie otoczenia troską ludzi (zob. Mt 18, 10; Dz 12, 15). W Starym Testamencie aniołowie opiekują się jednostkami (Tb 5, 1-12,21; Ps 91, 11-12), małymi grupami narodu (Dn 3, 24-28), a nawet całymi narodami (Dn 10, 13-21).

  Zob. aniołowie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfona na wejście

  Wiersz Pisma Świętego lub inny śpiewany lub recytowany podczas podchodzenia kapłana do ołtarza w celu odprawienia mszy św. Często jest fragmentem psalmu, a zawsze odpowiada liturgicznemu zabarwieniu dnia. Czasami jego początkowe słowa dały nazwę świętu, np. “Gaudete” dla trzeciej niedzieli Adwentu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomoios

  (gr. “niepodobny”). Zwolennicy Aecjusza (zm. ok. 370) i Eunomiusza (zm. 394), którzy utrzymywali, że Syn Boży jest tylko pierwszym stworzeniem i że w swojej istocie jest zupełnie niepo-dobny do Ojca.

  Ponadto Eunomiusz uczył, że Duch Święty jest tylko pierwszym i najwyższym stworze-niem ukształtowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyklerykalizm

  (z gr. “anty = przeciw” i łac. “clericus = duchowny”). Stanowisko odmawiające przy-wódcom Kościoła prawa i obowiązku wypowiadania się na temat skutków politycznych moralności pu-blicznej i odgrywania jakiejkolwiek roli w politycznym i społeczno - kulturalnym życiu kraju.

  Zob. duchowieństwo, klarykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropocentryzm

  (z gr. “anthropos = człowiek” i łac. “centrum = środek”) Sposób podejścia do zagad-nień teologicznych, który za punkt wyjścia i za nić przewodnią bierze ludzkie doświadczenie.

  Jeżeli ten sposób podejścia wypaczy się i uczyni ludzi ośrodkiem i jedyną miarą wszystkiego, antropocentryzm sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anhypostazja

  (gr. “bez hipostazy, bezosobowy”). Wyraz, którego się używa na oznaczenie ludzkiej na-tury Chrystusa; choć pełna, nie może ona istnieć sama w sobie jako osoba ludzka albo jako hipostaza, ale istnieje ona w Boskim Logosie.

  Zob. enhipostazja, hipostaza, logos, neochalcedonianizm, osoba.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amen

  (heb. “wspierać, nie ustępować”). Słowo wywodzące się ze żródłosłowu hebrajskiego, które mogło oznaczać (dosłownie) kołek wbity w ziemię do napinania namiotu, (metaforycznie) prawdę i wierność oraz (w kontekście religijnym) “zaiste” lub “niech się stanie”. Na końcu doksologii, lub innej modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglokatolicyzm

  Wyraz, którego po raz pierwszy użyto w połowie XIX wieku. Określano nim ten odłam Kościoła anglikańskiego, który przyjmował katolicką naukę, tradycje i praktyki sakramentalne.

  Zob. ekumenizm, ruch oksfordzki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogia bytu

  W teologii analogia kieruje sposobem mówienia o Bogu ludzkimi słowami i wskazuje, że żadna przekazana w taki sposób informacja nie narusza absolutnej tajemnicy Boga.

  Jak to podkreślił So-bór Laterański IV, na każdym podobieństwie zachodzącym między Stwórcą a stworzeniami jest wyci-śnięte piętno...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykanizm

  Niewłaściwie zdefiniowany ruch, który powstał pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych wśród katolików, otwartych na to, co było najlepsze w amerykańskim purytanizmie i w Oświeceniu, w rozpoczynającym się ekumenizmie i w ówczesnej kulturze; wielki wpływ wywarł na ten ruch ks. Teodor Izaak Hecker(...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt

Do góry