Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAWEŁ I ROMANOW (1 X 1754 - 24 III 1801), car Rosji

  Syn Piotra III i Katarzyny II, objął tron w XI 1796, dokonując natychmiast wielu zmian. Zlikwidował wprowadzone przez Katarzynę instytucje, wydał ukaz o dziedziczeniu tronu według prawa pierworództwa w linii męskiej, ograniczył pańszczyznę, zwolnił jeńców poi. Początkowo wielbiciel tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELLETIER Jean-Baptiste (16 II 1777 - 27 V 1862), gen. franc. i poi.

  Ur. w Eclaron, dep. Haute-Marne, 1793 uczeń szkoły art. w Chalons-sur--Marne. 1796-1801 w Armii Italii, 1807 płk, 27 VI 1807 skierowany do wojska poi., 16 III 1809 gen. bryg. i dow. art. Ks. Warszawskiego, położył wielkie zasługi w rozbudowie tej broni. Uczestnik kampanii 1809, bił się pod Zamościem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYŻ NAPOLEONA to Paryż lat 1799 - 1815

  Bonaparte wprowadził nową organizację władz franc. stolicy. Obok prefekta dep. Sekwany, któremu podlegał znacznie większy obszar niż dzisiejszy P., powołał też prefekta policji. P. był jedynym miastem, w którym funkcje te zostały rozdzielone. Chodziło o uchronienie się przed sytuacją, w której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCY Pierre-Franęois (28 X 1754 - 18 II 1825), franc. chirurg wojsk.

  Ur. w Montagney, dep. Hau-te-Saóne, ukończył medycynę w Besanęon, służył jako chirurg we franc. armii rewolucyjnej, dochodząc do stopnia naczelnego chirurga. Skonstruował długi furgon (zwany „kiełbasą”) do szybkiego przewożenia chirurgów i ich instrumentów na pole walki.

  Domagał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYŻA OBRONA, obrona franc. stolicy 30 III 1814 przed armią sprzymierzonych

  Podczas gdy Napoleon prowadził walkę we wsch. Francji, w P. pozostali cesarzowa Maria Ludwika jako regentka, Józef Bonaparte jako namiestnik, min. wojny gen. Ciarkę oraz arcykanclerz Cambaceres.

  Nie potrafili oni w ciągu II i III 1814 przygotować obrony stolicy. 29 III cesarzowa z synem wyjechała do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASZKOWSKI Franciszek Maksymilian (12 X 1778 - 10 III 1856), gen. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął 1797 w Legionach Polskich. 1805 kpt. w sztabie Murata, brał udział w bitwie pod Austerlitz. Od XII 1806 w wojsku poi., szef sztabu 1 Legii, 1809 mianowany adiutantem Fryderyka Augusta. 1809 odznaczył się przy wzięciu Zamościa. 1812 gen. bryg., dowodził przez pewien czas 16...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATENT OFICERSKI

  Dyplom stwierdzający nadanie stopnia ofic. przez głowę państwa. W armii franc. nominacje - nawet na stopień ppor. - podpisywał sam Napoleon. W wojsku poi. były wystawiane w imieniu Fryderyka Augusta króla sas. i ks. warszawskiego. Często za p.o. uważano pismo szefa sztabu marsz. Berthiera (w wojsku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAUKIER (pałkierz)

  W niektórych pułkach kawalerii grajek grający na dwóch kotłach umocowanych po obu stronach przedniego łęku siodła. Zazwyczaj bogato ubrany, dosiadający konia o rzędzie znacznie ozdobniejszym niż inne. Miały ich niektóre pułki kawalerii, m.in. poi. szwoleżerowie gwardii.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYSKIE TRAKTATY

  Pierwszy podpisany został 30 V 1814 po zakończeniu kampanii 1814 i pierwszej abdykacji Napoleona. 23 IV hr. d’Artois, brat Ludwika XVIII, podpisał konwencję z Rosją, Prusami, Austrią i Anglią, która została potwierdzona t.p. Traktat ten przewidywał, że Francja zachowuje ziemie w granicach z 1 1 1792...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYZANCI ROSYJSCY

  Wbrew uporczywej tezie historiografii radzieckiej nie były to formacje złożone z chłopów, ale przede wszystkim wydzielone tzw. lotne oddziały regularnej armii, które prowadziły walkę z wojskami napoleońskimi podczas kampanii 1812. Pierwszy taki oddział powstał w końcu VIII 1812 na rozkaz Barclaya de...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013 Znaków /1 724

  praca w formacie txt

Do góry