Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ceremonia

  Jakakolwiek czynność religijna sprawowana w kościele, którą, jeżeli jest to nabożeństwo liturgiczne, zwykle prowadzi wyświęcony duchowny, a jeżeli jest to czynność paraliturgiczna, jak odmawianie różańca, często osoba świecka. Grecy mówią o akoluthia (“nabożeństwo kościelne”), które to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byt

  Coś, co jest albo istnieje. Ponieważ wyraz “byt” można zastosować na oznaczenie czegokolwiek, ma on najmniejszą zawartość pojęciową. Jeżeli wypowiedź z Wj 3,14 (“Jestem, Który Jestem”) zinterpretujemy w świetle filozofii greckiej, możemy jako chrześcijanie mówić o Bogu jako o Bycie Najwyższym albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chóry anielskie

  Sposób sklasyfikowania aniołów w dziewięciu chórach, wybiegający poza dane biblij-ne, a upowszechniony przez Dionizego Pseudo-Areopagitę, nieznanego z imienia pisarza chrześcijań-skiego z końca V lub początku VI wieku. Jego dziewięć chórów anielskich było podzielonych na trzy grupy po trzy chóry:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezaropapizm

  Stosowana przez państwo praktyka wkraczania w sprawy kościelne pod pozorem strze-żenia interesów ludzi wierzących. W państwowej religii pogańskiej cesarze rzymscy byli odpowiedzial-nymi za kult najwyższymi pontifikami.

  Po przejściu na chrześcijaństwo wykazywali oni często brak po-szanowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Kościoła

  Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność, świętość, katolickość i apostol-skość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Kiedy Jan Wiklif (ok. 1330-1384) i Jan Hus (ok. 1372-1415) położyli nacisk na “duchową” stronę Kościoła, w roku 1431 dominikanin, kardynał Jan de...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter

  (gr. “znamię”). Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303, 1609; ND 1308, 1319) tych, którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławieństwa

  Osiem (albo dziewięć) błogosławieństw Chrystusa z Kazania na Górze (Mt 5,3-11), które mają swoje częściowe odpowiedniki w Starym Testamencie (np. Ps 1, 1; Tb 13, 15-16; Syr 14, 20-27; 25, 7-10) i streszczają doskonałość chrześcijańską.

  W paralelnym Kazaniu “na równinie” (Łk 6,20-26) cztery...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg jako Ojciec

  Niedosłowny (czyli metaforyczny) sposób mówienia o stosunku Boga do ludu (oraz dużo rzadziej do poszczególnych osób, jak król na wzór Dawida), spotykany już w Starym Testamencie, ale używany dużo rzadziej niż Bóg jako “Król”, a nawet jako “Ukochany Mąż".

  Kierując się świadomością Boga jako “Abba”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławieństwo eucharystyczne

  Nabożeństwo eucharystyczne, które się upowszechniło na Zachodzie od XVI wieku. Hostię konsekrowaną umieszcza się w monstrancji na ołtarzu i wystawia do adoracji. Po odśpiewaniu hymnów i modlitw oraz po okadzeniu Najświętszego Sakramentu celebrans błogosławi ze-branych, czyniąc monstrancją znak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg zapełniający luki

  Wyrażenie używane w odniesieniu do ludzi:

  a. szukających Boga w tych zjawiskach, których nauka jeszcze nie potrafi wyjaśnić,

  b. zapominających o tym, że Bóg jest aktywnie obecny we wszystkich procesach zachodzących w świecie stworzonym.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt

Do góry