Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystus wiary

  Wyrażenie używane na oznaczenie ogromnego rozdźwięku między wnioskami, do jakich dojść można, jeżeli się na Jezusa patrzy z czysto historycznego punktu widzenia, a postawą człowie-ka wierzącego, który przyjmuje Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata.

  Zob. Jezus historyczny, Syn Boży.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia funkcjonalna

  Chrystologia, która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i dzięki temu w bardzo dużym stopniu zbiega się z soteriologią. Z konieczności jednak zakłada ona chrystologię ontologiczną, która się ogniskuje na tym, kim i czym jest sam Chrystus.

  Zob. chrystologia, soteriologia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzczenie

  Przyjęcie do wspólnoty Kościoła, czego zewnętrznym znakiem jest otrzymanie chrześcijań-skiego imienia. Na Zachodzie dzieje się to podczas udzielania sakramentu chrztu, na Wschodzie natomiast z chrztem połączone jest bierzmowanie i pierwsza Komunia św.

  Zob. chrzest, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia oddolna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest przebadanie ludzkich dziejów Chrystusa zwłaszcza tak, jak nam je przedstawiają Ewangelie synoptyczne.

  Zob. Chrystologia “logos-anthropos”, ewangelie synoptyczne, teologia antiocheńska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest

  (ogólnosłowiańskie “chrzcić” = “znaczyć krzyżem”; gr. “baptisma” = “zanurzenie”). Podstawo-wy sakrament “odrodzenia”, który sprawia, że człowiek ochrzczony staje się członkiem Kościoła, a przez to jest zdolny do przyjęcia innych sakramentów.

  Ochrzczeni po obmyciu wodą i uświęceniu przez Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia odgórna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest fakt, że Jezus jest odwiecznym Słowem Bożym albo Synem Bożym, który zstąpił na nasz świat (J 1, 14).

  Zob. Chrystologia “logos-sarks”, teologia aleksandryjska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest dzieci

  Chodzi o chrzest niemowląt urodzonych w rodzinach chrześcijańskich. Nowy Testament pośrednio wskazuje na praktykę chrztu niemowląt, kiedy opowiada, że całe rodziny przyjmowały wiarę i sakrament chrztu (zob. Dz 10, 1-48; 16, 15, 33; 1 Kor 1, 16). W III wieku św. Cyprian (zm. 258) i Oryge-nes (ok. 185 -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - anthropos”

  (gr. “Słowo - Człowiek”). Jest to chrystologia “oddolna”, znamienna dla Teodora z Mopsuestii (ok. 350-428) i dla szkoły antiocheńskiej, a zmierzająca do utrzymania pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa.

  Po przyjęciu istnienia dwoistości natur (pełnej ludzkiej natury Chry-stusa i pełnej Jego natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzestny

  Wyraz na oznaczenie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. Inaczej mówiąc, jest to człowiek dorosły, który jest świadkiem kandydata do chrztu lub bierzmowania. Prawo kanoniczne postanawia, że podczas obrzędu chrztu powinien być obecny osobiście lub przez pełnomocnika przynajmniej jeden chrzestny, a jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia “logos - sarks”

  (gr. “Słowo - Ciało żywe”). Chrystologia “odgórna”, znamienna dla Oryge-nesa (ok. 185 - ok. 254) i św. Cyryla Aleksandryjskiego (zm. 444), ukierunkowana na odwiecznie istnie-jące Słowo Boże, które schodzi na świat. Szkoła aleksandryjska dochodziła zazwyczaj do dobrych wyni-ków, podtrzymując autentyczne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt

Do góry