Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ciało Chrystusa

  Wyrażenie oznaczające:

  a. ludzkie ciało Jezusa,

  b. zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii,

  c. Kościół (albo Mistyczne Ciało Chrystusa) ukształtowany z ludzi włączonych w Jego Ciało przez chrzest i przez Ducha Świętego,

  d. potocznie po łacinie (Corpus Christi) - Uroczystość obchodzoną w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo bizantyńskie

  Wspólna nazwa na oznaczenie chrześcijan, którzy należą do bizantyńskiej tradycji liturgicznej, prawnej, duchowej i teologicznej, wywodząca się od faktu przeniesienia przez Konstantyna Wielkiego w roku 330 stolicy państwa z Rzymu do Bizancjum nad Bosforem i przemiano-wania tego miasta na Konstantynopol.

  a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cierpienie Boga

  Pytanie, czy na widok ludzkiej nędzy Bóg może cierpieć i czy rzeczywiście cierpi, czy też pozostaje “niewzruszony”. Chociaż Bóg w swej Bożej naturze nie może się zmieniać ani cierpieć, Syn Boży, mając ludzką naturę, cierpiał i umarł na krzyżu. Ta przerażająca śmierć wskazuje, że Bóg w pełen...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą

  Dawniej bardzo popularny, dzisiaj spotykany tylko u za-chodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego.

  Zob. Syryjski Kościół prawosławny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie anonimowi

  Wyrażenie, którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych, którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni, chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. LG 16 i GS 16). Rahner wprowadził to wyrażenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie malabarscy

  Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. Tomasza, ponieważ nawrócił ich św. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Dzieje św. Tomasza z III wieku opisują jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie

  Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie. Całe ciało kandydata, a przynajmniej jego głowę, trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie.

  Zob. Kościoły wschodnie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez polanie wodą

  Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych, których nie można było zanurzyć w wodzie; w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wzniosła

  W odróżnieniu od chrystologii “obniżonej”, chrystologia wzniosła kładzie nacisk na bóstwo Chrystusa. Tego rozróżnienia nie można mieszać z innym, mianowicie z chrystologią explicite i implicite.

  Zob. chrystologia oddolna, chrystologia odgórna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia

  (gr. “nauka o Chrystusie”). Teologiczne spojrzenie na Jezusa Chrystusa, wyjaśniające w sposób systematyczny, kim i czym On jest sam w sobie dla tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. No-wy Testament zawiera różne chrystologiczne spojrzenia na Chrystusa, nie ujmując ich systematycznie.

  Zob. chrystologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry