Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Diabeł

  (gr. “oskarżyciel, kusiciel”). Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana, przywódcy upadłych aniołów. Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. Mdr 2, 24; Mt 25,41; Łk 10, 18; Jud 6, 9; Ap 12, 9-12; 16, 14).

  Zob. aniołowie, demony.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekalog

  (gr. “dziesięć słów”). Dziesięcioro przykazań Bożych, w których są krótko sformułowane nasze religijne i moralne obowiązki.

  Ustaliły się dwie ich wersje przekazane przez Wj 20, 1-17 oraz Pwt 5, 6-21. Jezus nie unieważnił dziesięciorga przykazań, ale nawiązując do Pwt 6, 4-5 i Kpł 19, 18...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakon

  (gr. “sługa”). Idąc częściowo za przykładem siedmiu mężów wybranych po to, by się troszczyli o materialne potrzeby gminy jerozolimskiej (Dz 6, 1-6), diakonów ustanawiano powszechnie w pierwszych stuleciach Kościoła.

  Później ich znaczenie zmalało na Zachodzie i diakonat stał się po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demiurg

  (gr. “rzemieślnik, artysta”). Imię nadane przez Platona (427-347 przed Chr.) boskiemu budow-niczemu, który ukształtował świat zgodnie z odwiecznymi ideami. Gnostycy sprowadzili demiurga do rzędu niższych bóstw i uczynili go odpowiedzialnym za stworzenie świata materialnego, którym gardzili.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dary pozaprzyrodzone

  Specjalne właściwości, którymi ubogacona została ludzka natura Adama i Ewy oprócz podstawowego nadprzyrodzonego daru łaski.

  Oficjalna nauka Kościoła mówi o prawości (czyli o wolności od pożądania) i nieśmiertelności (DH 222, 371-372, 396, 1508-1509, 1512, 1926, 1955, 1978, 2616-2617, 3514; ND 501...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakonia

  (gr. “służba”). Wyraz, którym posługuje się Nowy Testament na wyrażenie rzeczywistości, że kapłaństwo i misja dane zostały Kościołowi na służbę wspólnocie (Dz 1, 17, 25; 21, 19; Rz 11, 13; 1 Tm 1, 12). Sobór Watykański II w ten sposób wyraża się o zadaniach biskupów (LG 24).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość

  Cnota, która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość, dla małżonków przez wierność, a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą.

  Zob. małżeństwo, życie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concursus Divinus

  (łac. “współdziałanie Boże”). Stale niezbędna współpraca Boga, która uzdalnia stworzenia do podejmowania, kontynuowania i doprowadzenia do końca działalności.

  Ponieważ stworzenia rozumne co jakiś czas popełniaj ą grzechy, stajemy przed zagadnieniem współdziałania Boga w czynno-ściach, które ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty poniedziałek

  Poniedziałek, który Grecy nazywają Kathara Deutera, a Rosjanie Czystij Poniedielnik; otwiera on przedwielkanocny, czterdziestodniowy okres postu, zwany “Wielkim” (nazywany tak, ponieważ prawosławni mają również inne okresy postu). Czysty poniedziałek jest dniem świętowania. Grecy zazwyczaj spędzają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus Iuris Canonici

  (łac. “Zbiór Przepisów Prawa Kanonicznego”). Główny zbiór praw Kościoła katolickiego, dopóki Benedykt XV nie ogłosił Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) w roku 1917. Corpus Iuris Canonici powstawało w sześciu etapach:

  a. Gracjan, dwunastowieczny mnich z Bolonii, uporządkował prawo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt

Do góry