Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Duchoburcy

  Sekta powstała pod koniec IV stulecia, która odmawiała Duchowi Świętemu pełni bóstwa. Jej zwolenników zwano także niewłaściwie macedonianami gdyż po śmierci biskupa Macedoniusza z Konstantynopola (zm. ok. 362) dołączyli do niej jego sprzymierzeńcy.

  Sekta ta została potępiona na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doksologia

  (gr. “wysławianie”) Oddawanie chwały Bogu. Psalmy często wysławiają Boga (Ps 8, 66,150), podobnie dzieje się w Nowym Testamencie (Rz 16, 27; 1 Tm 6, 16; 1 P 4, 11; Ap 4, 11; 5,12).

  a. Wczesny Kościół rozwinął formułę, którą nazwano “doksologią subordynacjonistyczną”: “Chwała niech będzie Ojcu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowny

  Człowiek, któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zo-bowiązania i uprawnienia ponad te, jakimi się cieszą ludzie świeccy, inne jednak niż te, jakie mają zakonnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktor kościoła

  (łac. “uczony”). Tytuł nadawany niektórym świętym za znakomite i prawomyślne na-uczanie. Od wieku VIII na Zachodzie uznano czterech takich doktorów: papieża św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604), św. Ambrożego z Mediolanu (ok. 330-395), św. Augustyna z Hippony (354-430) i św. Hieronima (ok. 342-420). W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Didache

  (gr. “nauka, nauczanie”). Utwór pochodzący mniej więcej z końca I wieku, kompilacja wielu źródeł dokonana przez wywodzącego się z kręgów żydowskich autora chrześcijańskiego osiadłego w zachodniej Syrii lub we wschodniej Azji Mniejszej.

  Ukazuje ona drogi prowadzące do życia lub do śmierci, a także...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna

  (łac. “nauka”). Nauczanie Kościoła w wielu jego formach zmierzające nie tylko do przekazania autentycznych prawd wiary, ale także do dostarczenia pokarmu chrześcijańskiemu życiu i ożywieniu kultu.

  Zob. ortodoksja, urząd nauczycielski Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diecezja

  (gr. “gospodarowanie, zarząd, administracja”).

  a. Administracyjny podział cesarstwa rzymskiego powstały w wyniku reorganizacji państwa rozpo-czętej przez cesarza Dioklecjana (ok. 245-316; w latach 284-305 cesarz rzymski). Z początkiem V stulecia takich diecezji było w cesarstwie rzymskim piętnaście...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm

  Schizma, która powstała ok. roku 311 z powodu konsekracji biskupiej Cecy liana z Kartaginy dokonanej przez biskupa Feliksa z Aptung, którego oskarżono o zdradę podczas prześladowania szalejącego za panowania cesarza Dioklecjana. Biskupi, którzy się z tą konsekracją nie zgadzali, wybrali na bi-skupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Disciplina arcani

  (łac. “nakaz zachowania tajemnicy”). We wczesnym Kościele istniała zasada zacho-wywania w tajemnicy wszystkiego, co dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświęt-szymi. Chodziło o to, aby mieć pewność, że katechumeni i poganie nie będą tych spraw traktowali bez uszanowania.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog

  (gr. “rozmowa”). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików, by prowadzili dialog z całym światem (GS passim), z wyznawcami religii niechrześci-jańskich (AG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt

Do góry