Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Egzarcha

  (gr. “kierownik”). Państwowy tytuł oznaczający naczelnika prowincji w cesarstwie bizantyńskim. We wschodnim prawie kanonicznym odnosi się do osoby kierującej częścią ludu Bożego (CCEO 984 § 2), która nie stała się jeszcze w pełni eparchią (CCEO 313), czyli diecezją. Na Zachodzie jego od-powiednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziesięcina

  Dziesiąta część plonów, przeznaczona na utrzymanie duchowieństwa i na wsparcie misji Kościoła realizowanej przez szkoły, szpitale, pomoc dla potrzebujących oraz dzieła ewangelizacji.

  W Starym Testamencie wspieranie utrzymania kapłanów i miejsc kultu (zob. Rdz 14, 16-20; Pwt 12, 6. 11. 17) było nakazane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duch Święty

  Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, którą się adoruje i której się cześć oddaje razem z Ojcem i Synem jako jednemu w naturze i równemu w osobowej godności z Ojcem i Synem.

  Sobór w miejscowości Braga (675) dodał do Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary wyrażenie, że Duch Święty pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzegeza

  (gr. “wyprowadzanie znaczenia”). Wyjaśnienie znaczenia tekstów świętych, zazwyczaj biblij-nych (DV 12 i 23, OT 16). Egzegeci starają się zarówno ustalić, co autorzy biblijni zamierzali powiedzieć w oryginalnym kontekście, czyli co tekst oznaczał, jak wyjaśnić orędzie tekstu na dzisiaj, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewictwo

  Stan powstrzymania się od małżeństwa i stosunków płciowych. Od czasów wczesnego Kościoła grupy mężczyzn i kobiet praktykowały życie w konsekrowanym dziewictwie, naśladowaniu Chrystusa, realizowaniu w życiu nieustannej modlitwy, w służbie potrzebującym i w takim postępowaniu, żeby mogli być...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dusza

  Duchowy pierwiastek istot ludzkich, który żyje także po ich śmierci. Zgodnie ze Starym Testamentem nefesz (hebr. “tchnienie życia”) pochodzi od Boga i zanika po śmierci człowieka. Wyrażenie “moje nefesz” może oznaczać tyle, co Ja sam” lub “moja dusza” (Ps 3, 2-3; zob. Mk 8, 34-36). Nowy Testament -podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonałość

  Stan tych, którzy są dojrzali, wewnętrznie urobieni, i pozostają bez skazy (Hi 1,1). Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5, 48) i celem, który jest ściśle związany z do-kładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2, 28-34; Kol 3, 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat

  (gr. “opinia, dekret”). Prawda przez Boga objawiona, jako taka podana do wierzenia przez nie-omylny Urząd Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca raz na zawsze dla wszystkich wierzących (DH 3011, 3073-3075; ND 121, 839-840; LG 25).

  Mimo swojej powagi dogmaty nie są ostateczną nor-mą. Ostateczna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm

  (z łac. “duo = dwa”). Próba interpretacji rzeczywistości, która wyjaśnia wszystko przez przyję-cie istnienia dwóch niezależnych od siebie pierwotnych zasad.

  Przykładem dualizmu filozoficznego jest system kartezjański (Renę Descartes: 1596-1650); filozof ten wyjaśniał wszechświat istnieniem dwóch nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doketyzm

  (gr. “mniemanie, przypuszczenie, pozór”). Wczesnochrześcijańska herezja, według której Syn Boży był tylko pozornie człowiekiem. Ciało Jego uważano za rzeczywistość niebieską albo za ciało po-dobne tylko do tego, które mają ludzie; uważano nawet, że to Szymon Cyrenejczyk cierpiał zamiast Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry