Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Egzemplaryzm

  (łac. “wzór, przykład, model”). Teoria, która w wyjaśnianiu rzeczywistości kładzie na-cisk na znaczenie przyczynowości wzorczej.

  Zwolennicy tej teorii uważają, że wartość korzystnej dla nas działalności zbawczej Chrystusa polega w bardzo dużym stopniu - a może nawet wyłącznie - na tym, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewicze poczęcie Jezusa

  Akt, podczas którego Najświętsza Maryja Panna poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego i bez udziału ludzkiego ojca.

  Opierając się na Ewangeliach (Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38), chrześcijańska tradycja oraz zwyczajna nauka Kościoła zgadzały się co do tego, że Jezus w ten sposób został poczęty;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwanaście świąt

  Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to:

  Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi);

  Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września;

  Wprowadzenie Świętej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewicze porodzenie

  Narodzenie dziecka bez interwencji ludzkiego ojca. Niektórzy nadal twierdzą, że opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa zostało zaczerpnięte z pogańskich mitów o kobietach, które wydały na świat nadzwyczajne dzieci przy współudziale bóstw męskich.

  Mity te jednak różnią się całkowicie od opowiadania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyoteletyzm

  (gr. “dwie wole”). Nauka Kościoła, że w Chrystusie są dwie wole, odpowiednie do Jego dwóch natur. Chociaż są odrębne, Jego wola boska i ludzka współpracują ze sobą w doskonałej moralnej jedności (zob. DH 556-558, 2531; ND 635-637).

  Zob. monofityzm, monoteletyzm, Sobór Konstantyno-politański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ebionici

  (hebr. “ludzie biedni”). Grupa chrześcijańskich ascetów pochodzenia żydowskiego, istniejąca w I i II stuleciu. Uważali oni, że Jezus jest ludzkim synem Maryi i Józefa, a zatem tylko człowiekiem, na którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu. Kładli nacisk na zachowanie Prawa Mojżeszowego i dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyptychy

  (gr. “podwójny, dwoisty, podwójna tabliczka do pisania”). Imiona osób żywych lub zmarłych, które miały być odczytywane podczas sprawowania Eucharystii, pierwotnie wypisywane na dwóch tabliczkach połączonych klamrami.

  Wypisanie imion wybitnych osobistości na takich tabliczkach oznaczało łączność z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edessa

  (obecnie Urfa w Turcji). Najbardziej znaczący ośrodek chrześcijaństwa syryjskiego, które mimo inwazji muzułmańskiej w roku 629 było aktywne aż do XII stulecia. Legenda opowiada, że Jezus wysłał list i swój własny portret do króla Edessy, Abgara V Ukkamy (4 przed Chr. 50 po Chr.).

  Z całąpewnością...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje zbawienia

  Cała historia ludzi i świata, w którym zamieszkują, jeżeli się na nią patrzy jako na dramat zbawienia trwający od chwili stworzenia aż po paruzję i odnajdujący swój ośrodek w Chrystusie (Ef 1, 3-14; Kol 1, 15-20). Zagadnienie dziejów zbawienia, rozwinięte przez takich uczonych protestanc-kich, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowość

  Systematyczne i rozważne praktykowanie modlitewnego, pobożnego i zgodnego z przepi-sami życia chrześcijańskiego. W praktyce duchowość chrześcijańska zawsze nawoływała do życia asce-tycznego i modlitewnego, w którym kierownictwo duchowe i światło Ducha Świętego ułatwiają rozpo-znanie kierunku, w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt

Do góry