Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ewangelie dzieciństwa

  Takie pisma apokryficzne, jak Protoewangelia Jakuba i Ewangelia dzieciństwa Tomasza, które wymyślają cuda i inne wiadomości, aby opowiedzieć - często na sposób fantastyczny - dzieje Jezusowego narodzenia i Jego dzieciństwa.

  Te pisma niekanoniczne trzeba odróżnić od tego, co o dzieciństwie Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  (gr. “łagodna śmierć”). Działanie (lub jego zaniechanie), które zmierza do świadomego spowodowania śmierci pacjenta. Należy go odróżnić od decyzji o zaprzestaniu stosowania nieproporcjonalnie kosztownych i uciążliwych środków przedłużania życia.

  Eutanazja została potępiona jako moralnie nie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiologia

  (gr. “opowiadanie o przyczynach”). Historia “wyjaśniająca”, w jaki sposób jakaś rzeczywistość zaistniała, przez opowiadanie określonego wydarzenia, które zgodnie z przypuszczeniem twórcy opowia-dania stało u jej początku. W taki sposób dziwna forma geologiczna została wyjaśniona opowieścią o dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eremici

  (od gr. “pustynia”). Ludzie, którzy się odsuwają od społeczności, żeby prowadzić życie samotne poświęcone modlitwie i umartwieniu. Miejsce, w którym tacy ludzie żyją, nazywa się eremem albo pustelnią. Wprawdzie po reformacji zmniejszyła się liczba eremitów, ale wiele elementów z ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enkratycy

  (gr. “powstrzymujący się, wstrzemięźliwi”). Nazwa, której się używa na oznaczenie różnych wczesnochrześcijańskich postaci albo grup głoszących hasła krańcowe; zazwyczaj powstrzymywali się oni od mięsa, wina, a nawet od małżeństwa. To właśnie wśród takich skrajnych ugrupowań powstały niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka

  (gr. “zwyczaj, etos”). Ta gałąź filozofii, która zajmuje się studiami nad zasadami moralnymi, żeby ustalić, co jest dobre lub złe albo co człowiek może swobodnie czynić lub czego powinien unikać.

  Etyka deontologiczna, której przedstawicielem jest Immanuel Kant (1724-1804), uważa postępowanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eros

  (gr. “miłość pożądliwa”). Tradycyjnie określa się tak miłość poszukująca zadowolenia z siebie sa-mej. Miałaby ona być różna zarówno od tego, co wyrażamy słowem greckim agape, oznaczającym miłość Boga dającą samą siebie w Chrystusie i domagającą się odpowiedzi od człowieka (1 J 4, 7-12)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entuzjazm

  (gr. “owładnięcie przez Boga”). Stan ekstatyczny lub emocjonalny, przypisywany specjalnemu wpływowi Ducha Świętego. Św. Paweł ostrzega przed tłumieniem oddziaływania Ducha Świętego przez proroctwo lub inne nadzwyczajne dary (1 Tes 5, 19-22), jednakże miłość uznaje za dar najwyższy (1 Kor 12, 13-13...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia

  (gr. “dziękczynienie”). Wyraz, którego się używa na oznaczenie sprawowania obrzędu Mszy św., a szczególnie jej drugiej części następującej po Liturgii Słowa. Punkt szczytowy osiąga pod-czas konsekracji w przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, a kończy się Komunią św. Wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erytrejski Kościół prawosławny

  Nowoutworzony, autokefaliczny Kościół erytrejski, zaliczający się do tych prawosławnych Kościołów orientalnych, które nie uznają Soboru Chalcedońskiego (451 r.) i tym samym nie są w łączności z patriarchą Konstantynopola.

  Kościół ten, na czele którego stoi arcybiskup Asmary, stolicy Erytrei...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry