Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ex cathedra

  (łac. “tronu”). Uroczyste i wiążące określenie, dokonane przez papieża na mocy pełni jego władzy apostolskiej jako pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan (DH 3074-3075; ND 839-840) o prawdach objawionych dotyczących wiary i moralności.

  Zob. ingres, katerda 1, nieomylność, papież, urząd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex opere operantis

  (łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

  Zob. sakrament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutychianizm

  Herezja związana z Eutychesem (ok. 378-454), przełożonym dużego klasztoru w Konstyntanopolu. Został on oskarżony o głoszenie nauki, że Chrystus po wcieleniu ma tylko jedną naturę, czyli physis, mianowicie boską; inaczej mówiąc, oskarżono go o poglądy monofizyckie, według których Chrystus nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewa

  (hebr. “żyjąca”). W dziejach zbawienia pierwsza kobieta, “matka wszystkich żyjących” i żona Adama (Rdz 3, 20; Tb 6, 8), który razem z nią popełnił grzech pierworodny (Rdz 3, 1-7; 2 Kor 11,3; 1 Tm 2, 13-14).

  Zob. Adam, nowa Ewa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia

  (gr. “dobra nowina”). Orędzie albo przepowiadanie orędzia o tym, że królestwo Boże już jest (Mk l, 14-15) i że Jezus przez powstanie z martwych skutecznie się nam objawił jako Syn Boży i nasz Pan (Rz 1, 3-4; 1 Kor 15, 1-11).

  Ta dobra nowina przynosi zbawienie każdemu, kto uwierzy (Rz 1, 16), nawiązuje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euchologion

  (gr. “modlitewnik”). W tradycji bizantyńskiej i koptyjskiej tekst używany przez biskupów, kapłanów i diakonów podczas sprawowania liturgii. Euchologion wielki zawiera liturgie św. Bazylego (ok. 330-379) i św. Jana Chryzostoma (ok. 347-407), liturgię darów uprzednio konsekrowanych oraz bło-gosławieństwa na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy

  Ogólnie rzecz biorąc, protestanci, którzy kładą nacisk na usprawiedliwienie przez wiarę i na najwyższą powagę Pisma Świętego. “Ewangelickim” nazywamy także główny Kościół protestancki w Niemczech; ponadto “ewangelikami” nazywamy tych wyznawców Kościoła anglikańskiego, którzy:

  a. kładą nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eulogia

  (gr. “błogosławieństwo, rzecz pobłogosławiona”). W tym drugim znaczeniu wyrazem tym posługujemy się na oznaczenie chleba poświęconego, ale nie konsekrowanego, który rozdzielano wiernym pod koniec sprawowania Eucharystii.

  Praktyka ta na niektórych terenach, gdzie się mówi po francusku, przetrwała w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelie apokryficzne

  Pisma chrześcijańskie, które powstawały w okresie od II do IV wieku, a których celem było uzupełnienie tego, co nam Ewangelie kanoniczne mówią o narodzeniu, życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wśród Ewangelii apokryficznych wyróżniamy m. in.: Ewangelię Hebrajczyków, Ewangelię Marii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eunomianizm

  Herezja szerzona przez biskupa Kyzikos, Eunomiusza (zm. ok. 395). Twierdził on, że Bóg jest substancją niezrodzoną, całkowicie prostą i wręcz sprowadzalną do pojęcia niezrodzoności. Syn Boży jest pierwszym bytem stworzonym przez Ojca, a Duch Święty jest stworzony przez Syna.

  Przeciwko tak wyraźnemu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt

Do góry