Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PISTOLET, krótka broń palna

  Stosowana przede wszystkim w kaw. jako broń dodatkowa, obronna. W armii franc. głównie wzorów AN IX i AN XIII o donośności skutecznej do 40 m. Długość broni ok. 350 mm, kaliber kuli 16,54 mm, lufy 17,11 mm, ciężar 1,2-1,3 kg. P. bardzo rzadko używano w walce bezpośredniej, np. podczas szarży, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PITT William młodszy (28 V 1759 - 23 I 1806), polityk ang.

  Ur. w Hayes w hrabstwie Kent. Ukończył uniwersytet w Cambridge, od 1781 członek parlamentu z ramienia torysów, 1782 kanclerz skarbu, a 1783 premier. Cieszył się poparciem króla Jerzego III, dzięki czemu jego gabinet przetrwał 17 lat.

  W początkach Rewolucji uważał, że sprawa ta nie dotyczy Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VI (Giovanni Angelo hr. Braschi, 25 XII 1717 - 29 VIII 1799), papież

  Ur. w Cesenie, 1773 kardynał, od 1775 papież. 1791 potępił Rewolucję, konstytucję cywilną i Kościół Konstytucyjny. Udzielał poparcia pierwszej koalicji antyfranc. i gościny licznym emigrantom-rojalistom. Traktatem z Tolentino podpisanym 19II 1797 zmuszony oddać Bolonię i Ferrarę, które zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIKA, broń drzewcowa piech.

  Stosowana w czasie Rewolucji przez paryską gwardię narodową, a w wojnach napoleońskich tylko 1812-1813 przez kozaków i ros. opołczenije oraz 1813 prus. Land-wehrę. P. używały w 1808 także oddziały portug. „ordenancy”, ale przy pierwszej okazji pozbywano się tej przestarzałej, mało skutecznej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VII (Barnaba Luigi Gregorio hr. Chiaramonti, 14 VIII 1742 - 20 VII 1823), papież

  Ur. w Cesenie, 1756 wstąpił do zakonu benedyktynów, 1782 bp Tivoli, 1785 kard. Po śmierci Piusa VI wybrany 14 III 1800 papieżem. Podjął z Napoleonem negocjacje w sprawie konkordatu, zgodził się przybyć do Paryża, by tam koronować go na cesarza. Odmówił jednak przystąpienia do blokady...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILS Jean (1785 - 6 XII 1867), rysownik franc.

  Służbę rozpoczął jako muzykant 51 półbryg., potem żoł. dyw. grenadierów Oudinota, wreszcie ofic. ordynansowy tego marsz. Towarzyszył mu w kilku kampaniach, wykonując dziesiątki rysunków „z natury”, często na miejscu dramatycznych wydarzeń wojennych. Wydał Dziennik grenadiera...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

  Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIEKIELNE KOLUMNY” (Les colonnes infernales)

  Małe i szybkie jednostki specjalnego przeznaczenia franc. armii republikańskiej utworzone 1794 w Wandei przez gen. Turreau.

  W czasach cesarstwa nazwę „p.k.” lub bryg. nadano bryg. kaw. gen. Lasalle’a, złożonej z 5 i 7 p. huz., która odniosła wiele zwycięstw w walce z Prusakami 1806 i Rosjanami 1807...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELASZKOWO (Pielaszkowice), osada na Śląsku, k. Środy Śląskiej

  Gdzie 4 VI 1813 wielki koniuszy Caulaincourt podpisał z prus. gen. Kleistem i ros. dyplomatą Szuwałowem rozejm o czasowym zawieszeniu działań wojennych. Podejmując tę decyzję, Napoleon chciał zyskać czas na zwiększenie sił WA, zwłaszcza kaw. W rzeczywistości jednak rozejm przerwał jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIENIĄDZ W OBLĘŻENIU ZAMOŚCIA”

  Monety bite w 1813 na wypłatę żołdu dla poi. załogi oblężonego przez Rosjan Zamościa. Wybito 7830 sztuk srebrnych dwuzłotówek i 1330 miedzianych sześciogroszówek. Na awersie figurował napis: „Pieniądz w oblężeniu Zamościa 1813”, a na rewersie: „6 groszy - Boże dopomóż wiernym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry