Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Humanizm

  (łac. “ludzki”). Prąd kulturalny, który podkreśla wartość rozumu, wolnej woli i godności istot ludzkich, a także ich zdolność do uczenia się i do postępu kulturalnego. Natchnieniem dla renesansowego humanizmu stało się odkrycie kultury klasycznej.

  Jego typowi przedstawiciele, chociaż często...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipostaza

  (gr. “substancja; to, co się znajduje pod czymś innym i jest jego podstawą”). Substancjalna natura albo rzeczywistość, będąca podstawą innej rzeczywistości (por. Hbr 1,3).

  Wyraz ten był źródłem powstawania wielu problemów podczas sporów chrystologicznych i trynitarnych w IV i V stuleciu, kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Husyci

  Zwolennicy Jana Husa (ok. 1369-1415), kapłana czeskiego, który był profesorem filozofii i teo-logii na uniwersytecie w Pradze. Zapoznał się on z reformatorskimi ideami Jana Wycliffe'a (ok. 1330-1384) i zaczął je rozpowszechniać.

  Został osądzony i spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji (zob. DH 1201...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Naród, który pod wodzą Mojżesza wkroczył do ziemi obiecanej Abrahamowi. Sami Hebrajczycy woleli się raczej nazywać Izraelitami albo synami Izraela, imieniem zatem nadanym przez Boga Jakubowi (Rdz 32, 28; 35, 10).

  To przeważnie ludzie obcy nazywali ich Hebrajczykami, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  (gr. “święty początek”, “porządek”). Zasada porządkująca wszechświat, aniołów, społecz-ność ludzką i Kościół. Pseudo-Dionizy Areopagita (koniec V/początek VI wieku) upowszechnił pojęcie istnienia hierarchii wśród aniołów. Święcenia kapłańskie powodują, że w Kościele istnieje hierarchia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezja

  (gr. “wybór”). W Nowym Testamencie ugrupowanie sekciarskie (Dz 5, 17) albo stronnictwo lub opinia prowadząca do rozdarcia (1 Kor 11, 9; Ga 5, 20; 2 P 2, 1).

  Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob. CIC 751, 1364; CCEO...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia prawd

  Zasada interpretowania (nie selekcjonowania!) prawd wiary oparta na tym, jak się one zbliżają do centralnej tajemnicy wiary, mianowicie do objawienia Trójcy Przenajświętszej, które nam przyniósł Chrystus i przez które zostaliśmy zbawieni w Duchu Świętym.

  Ta zasada została jasno sformu-łowana na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermeneutyka

  (gr. “dotyczący wyjaśniania” od Hermesa, posłańca bogów). Teoria i praktyka rozumie-nia i interpretowania tekstów, biblijnych lub innych. Hermeneutyka, której zadaniem jest:

  a. ustalanie pierwotnego znaczenia tekstu w powiązaniu z jego historycznymi uwarunkowaniami,

  b. wyrażenie tego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hinduizm

  Jedna z głównych religii świata i główna religia na subkontynencie indyjskim. Hinduizm nie został założony przez jednego człowieka w określonym momencie historycznym, nie ma też jasno okre-ślonego zespołu prawd; przyjmuje istnienie wielu bogów, przede wszystkim istnienie Brahmy, który jest stwórcą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroiczność cnót

  Praktykowanie cnót chrześcijańskich w stopniu nadzwyczajnym. Znamionami takiego heroizmu są: miłość, pokora i wytrwałość w długotrwałych trudnościach. Przed beatyfikacją i kanoniza-cją trzeba wykazać, że kandydat na ołtarze praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nieprzeciętnym.

  Wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry