Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ja i Ty

  Tytuł krótkiej pracy żydowskiego myśliciela religijnego, Martina Bubera (1878-1965). Po raz pierwszy została ona wydana w roku 1923 w Niemczech i wywarła wielki wpływ na późniejszą filozofię i teologię. Buber walczył o wprowadzenie jakościowej różnicy między stosunkiem do rzeczy oraz posługiwaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intuicja

  (łac. “uważne oglądanie, przyglądanie się”). Bezpośrednie uchwycenie rzeczywistości umysłem lub zmysłami. Bezpośrednie pojmowanie umysłowe przypisuje się zazwyczaj aniołom, którzy będąc czystymi duchami, nie potrzebują stosować rozumowania, by wyprowadzać wnioski.

  W mniejszym stopniu władza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Imię własne Boga Żydów, równie często określanego jako Elohim (jest to wspólne Semitom imię Boga). Imię “Jahwe” pojawia się w opowiadaniach o stworzeniu i o dziejach patriarchów (zob. Rdz 2, 4; 4, 26; 12, 8; 26, 25).

  Może to być jednak anachronizm, mianowicie może imię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Irenizm

  (z gr. “pokój”). Pokojowe albo łagodzące podejście do zagadnień związanych z jednością Kościoła, które może prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic między chrześcijanami albo do upowszechniania porozumienia kosztem prawdy, czyli do zajęcia stanowiska, które zostało słusznie potę-pione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jansenizm

  Ruch teologiczny i duchowy, którego cechą znamienną była surowość moralna i pesymi-styczny pogląd na stan człowieka. Nazwa pochodzi od nazwiska Kornela Ottona Jansena (1585-1638), który w roku 1636 został wyświęcony na biskupa Ypres w Belgii.

  Wraz ze swoim przyjacielem, Janem Duvergierem de Hauranne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Islam

  (arab. “poddanie się” woli Bożej). Religia ogólnoświatowa, która Mahometa (ok. 570-632) uznaje za ostatniego proroka Bożego (“rasul”, czyli posłaniec), znajdującego się w szeregu rozpoczętym przez Abrahama i kontynuowanym przez Jezusa.

  Mahomet potępiał Żydów za to, że odmówili przyjęcia Jezusa, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność

  Orzekanie o wszystkich podmiotach - także o Bogu - w dokładnie ten sam sposób. Ten sposób postępowania może jednak nasuwać wniosek, że nie ma żadnej istotnej różnicy między Bogiem a człowiekiem, i może on doprowadzić do monizmu w filozofii i do panteizmu w teologii.

  Zob. analogia, monizm, panteizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja

  (łac. “badanie, śledztwo”). Specjalny kościelny trybunał sądowy, którego zadaniem było śle-dzenie, aresztowanie, sądzenie i karanie heretyków.

  Ten sposób postępowania upowszechnił się za cza-sów Innocentego III (1160-1216), a powstał z przekonania, że herezja powinna być likwidowana, ponie-waż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjacja

  (łac. “wprowadzenie, wtajemniczenie”). Stopniowe wprowadzanie w tajemnice religii. Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich, których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult, w który neofitów wprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia

  (gr. “badanie”, “opowiadanie”). Zapisywanie i badanie ważnych wydarzeń z życia ludzkiego na stopniu lokalnym, narodowym, międzynarodowym lub światowym.

  Historycy współcześni, posługujący się starannie dowodami z dostępnej przeszłości, doszli do poznania, w jaki sposób założenia, metody oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt

Do góry