Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Józefinizm

  Działanie mające na celu uzyskanie przewagi państwa w sprawach kościelnych. Było ono owocem Oświecenia, a zastosowane zostało przez Józefa II w Austrii (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego w latach 1765-1790), któremu nawet - z powodu ingerowania w sprawy kościelne - nadano przy-domek “cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzielnica

  Naczynie, które zawiera rozżarzone węgle, używane do palenia kadzidła podczas Mszy św. oraz innych ceremonii, takich jak błogosławieństwo eucharystyczne, Liturgia Godzin, procesje i pogrzeby.

  Zob. błogosławieństwo eucharystyczne, ceremonia, eucharystia, kadzidło, liturgia godzin, pogrzeb 1.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jubileusz

  (heb. “trąba z rogu baraniego”). Żydowskie prawo nakazujące świętowanie każdego pięćdzie-siątego roku poprzez wyzwalanie niewolników, umarzanie długów hipotecznych oraz pozostawianie zie-mi odłogiem (Kpł 25, 8-12); wydaje się iż nigdy tego nie stosowano.

  Od czasu kiedy Bonifacy VIII (papież w latach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  (hebr. “Bóg zbawia” i gr. “Pomazaniec”). Urodzony ok. 4-6 r. przed naszą erą i ukrzy-żowany w ok. 30 roku naszej ery, założyciel chrześcijaństwa, uznany za jedną z Osób Boskich (Syn Bo-ży) w dwóch naturach (jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem).

  Gdy Albert Schweitzer (1875-1965) wykazał, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kairos

  (gr. “czas właściwy”). Wyraz, którego się używa nie tylko tak, jak wyrazu chronos (gr. “czas”) na oznaczenie serii wydarzeń historycznych (2 Tm 4, 3), ale także na oznaczenie chwili, w której Bóg w szczególny sposób wkracza w momentach zwrotnych dziejów zbawienia (Mk 1, 15).

  W znaczeniu szczególnym kairos (w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Religia Żydów, narodu wywodzącego się od Abrahama, wyprowadzonego z Egiptu i w szczególny sposób wybranego przez Boga (Rz 9-11). W czasie niewoli babilońskiej (587-539 przed Chr.) stała się ona ściśle i jasno monoteistyczna. Żydzi przeżyli stulecia obcego panowania, zburzenie Jerozolimy w roku 70 po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus historyczny

  Jezus ziemski, znany “wyłącznie” z badań historycznych bez uciekania się do wiary. Często “Jezusa historycznego” przeciwstawiano “Jezusowi kerygmatycznemu”, czyli takiemu, w jakiego Kościół wierzy i jakiego przepowiada. Obecnie przyjmuje się powszechnie, że jest rzeczą niemożliwą napisanie biografii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalendarz gregoriański

  Reforma kalendarza, wprowadzona przez papieża Grzegorza XIII, który w roku 1582 kazał pominąć dni od 5-14 października. W poprzednim kalendarzu juliańskim, utworzonym przez Juliusza Cezara w 45 r. prz. Chr., “rok” trwał trochę dłużej niż faktyczna ilość czasu potrzebnego ziemi na obrót dookoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja

  (łac. “orzeczenie prawne”). Oparta na przepisach prawnych władza osądzania, co jest dobre lub złe, i do odpowiedniego postępowania.

  W prawie kanonicznym przez jurysdykcję rozumie się prawo i obowiązek sprawowania rządów wewnątrz Kościoła, przy czym uważa się, że jest to władza we właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język hebrajski

  Stary, klasyczny język, w którym napisano niemal wszystkie księgi Starego Testamen-tu. Po niewoli babilońskiej jego miejsce zajął język aramejski, toteż hebrajski mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem przestał być językiem używanym w mowie potocznej. Odrodził się jednak współcześnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt

Do góry