Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kantor

  (łac. “śpiewak”). Osoba prowadząca śpiew w synagodze lub kościele. Przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) kantorami byli mężczyźni i śpiewali na zmianę z celebransem. Na Wschodzie, gdzie liturgia jest zawsze śpiewana, kantorem jest ktoś z (niższego) duchowieństwa; odgrywa on znaczącą rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechizm

  Pouczenie dawane kandydatom do sakramentu chrztu, a także książki używane do tych celów. Często wyraz ten oznacza podręczniki zawierające wyjaśnienia podstawowych prawd wiary, pouczenia moralne i modlitwy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapelan

  (z łac. “capella = mały kościół, kaplica - w odróżnieniu od kościoła parafialnego”).

  Kapłan, który nie jest w zwyczajny sposób zatrudniony przy parafii, ale zapewnia posługę kościelną w siłach zbroj-nych lub w takich instytucjach jak szkoły, szpitale lub więzienia (zob. CIC 564-572).

  Kodeks...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalendarz liturgiczny

  Kalendarz, którym się posługują różne Kościoły chrześcijańskie, żeby odpowiednio pokierować sprawowaniem obrzędów liturgicznych w ciągu tygodnia (przede wszystkim chodzi o niedziele), określić terminy świąt ruchomych (zwłaszcza Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego, które mają daty zmienne), a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechumenat

  W Kościele pierwotnym okres przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu, którego punktem kulminacyjnym były tak zwane skrutinia, czyli modlitwy mające na celu uwolnienie wybranych od zła spowodowanego przez grzech; odbywały się one w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu, a rzeczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani

  (śrdw.-łac. “cappelanus = ksiądz zawiadujący kaplicą, ksiądz nadworny”). Członkowie wspólnoty wydzielonej w celu składania ofiar i pośredniczenia między Bogiem a ludźmi podczas sprawowania kultu, jak w Starym Testamencie kapłani wywodzący się z lewitów (Wj 28, 1; 32, 25-29; Kpł 8, 1-9, 24), jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Odgałęzienie protestantyzmu wywodzące się od nazwiska szwajcarskiego reformatora, Jana Kalwina (1509-1564). W Kościołach protestanckich jego poglądy teologiczne (znamienne przez głoszenie jedności Starego i Nowego Testamentu, przez położenie nacisku na najwyższe zwierzchnictwo Boga, przez przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechumeni

  Ludzie przygotowujący się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W Ko-ściele pierwotnym zajmowali oni osobne wyznaczone im miejsca podczas Liturgii Słowa. Diakon uroczy-ście wydawał im rozkaz odejścia ze zgromadzenia przed modlitwą wiernych.

  Zob. liturgia słowa, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jom Kippur

  (hebr. “dzień pokuty”). Jedyny obowiązkowy żydowski dzień postu, obchodzony na przełomie września i października (Kpł 16, 1-34; Lb 29, 7-11). Żeby wynagrodzić za grzechy Izraela, w świą-tyni odbywał się drobiazgowy obrządek, który kończył się obarczeniem grzechami narodu kozła ofiarnego i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzidło

  Słodko pachnąca żywica, lub wonne korzenie palone na rozżarzonych węglach w kadzielnicy. Pali sieje podczas procesji lub by uczcić ewangeliarz, lekcjonarz, chleb i wino, które będą użyte podczas Eucharystii oraz ciała żywych i zmarłych chrześcijan.

  Kadzidło towarzyszy modlitwom uwielbienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry