Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kenoza

  (gr. “odarcie, ogołocenie”). Uniżenie samego siebie, jakiemu się Druga Osoba Trójcy Przenaj-świętszej poddała wskutek wcielenia (Flp 2, 5-11; zob. 2 Kor 8, 9). Nie oznaczało to i nie mogło ozna-czać utraty Bożej natury lub substancji.

  Odnosi się to raczej do przyjęcia ograniczeń związanych z ludz-kim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegialność

  (śrdw.-łac. “collegium, zrzeszenie”). Odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów, papieżem (LG 22-23, CIC 336-341; CCEO 49-54).

  Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru powszechnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katedra

  (gr. “siedziba”).

  1. Tron biskupa w kościele katedralnym, będący najstarszym znakiem jego urzędu, dawniejszym niż późniejsze emblematy, takie jak pierścień i mitra.

  Tron biskupi znajdował się za ołtarzem, a otaczały go niższe krzesła przeznaczone dla kapłanów koncelebrujących. Z tego miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo

  Udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. DH 1326; ND 1705; PO 1; AA 10). Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonik

  W Kościele łacińskim tytuł nadawany często kapłanom, którzy wspomagaj ą grupę duchow-nych w katedrze lub w kościele kolegiackim (por. CIC 503-510).

  Pozostają oni pod bezpośrednią jurys-dykcją miejscowego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardynał

  (łac. “zawias”). Tytuł tych, którzy pełnią funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem, tworzą Kolegium Kardynalskie, zbierają się razem z papieżem na zwykłe i nadzwy-czajne spotkania zwane “konsystorzami” (z łac. “stać razem”) oraz wybierają papieża (CIC 49-59).

  Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonizacja

  Uroczyste i oficjalne stwierdzenie Kościoła, że jeden z jego zmarłych i uprzednio beatyfikowanych członków znajduje się wśród świętych w niebie i że można się do niego publicznie modlić, a także oddawać mu publiczną cześć (por. CIC 1186-1190; CCEO 201 § 2, 884-885, 1057). To orzeczenie jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  (gr. być może “w wąwozie” lub “pod grobami”). Starożytne podziemne miejsca pochówku, zawierające nisze wykute w skale (“loculi”).

  Występują w Azji Mniejszej, Włoszech, na Malcie, w Afry-ce Północnej, Paryżu i Trier, a nie tylko w Rzymie (gdzie jest ich ok. czterdziestu). Za czasów św. Dama-zego (papież...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanon Pisma Świętego

  Wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół za natchnione i stanowiące normę jego nauczania i postępowania. Lista ksiąg Starego Testamentu wśród różnych wyznań chrześcijańskich wykazuje dość duże różnice.

  Zob. apokryfy, biblia, nowy testament, stary testament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katecheza

  (gr. “nauczanie”). W Kościele pierwotnym albo pouczenie dawane tym, którzy się przygoto-wywali do przyjęcia sakramentu chrztu, albo książki do tego celu używane.

  Obecnie wyrazu tego używa się na oznaczenie pouczenia mającego na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej, nawet jeżeli jest przekazywane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry