Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kielich

  Naczynie, do którego się wlewa wino przeznaczone do konsekracji podczas sprawowania Eucharystii. Na Zachodzie używa się kielichów mniejszych od czasu, kiedy zgromadzenie wiernych nie przyjmuje Komunii św. pod dwoma postaciami, co zostało zatwierdzone przez Sobór w Konstancji w 1415 roku (zob. DH 1198-1200; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolickość

  (gr. “powszechność”). Cecha prawdziwego i nie podzielonego Kościoła, która sprawia, że obejmuje on wszystko i jednoczy w jeden Lud Boży ludzi różnych ras, języków i kultur (por. LG 13).

  Zob. cechy kościoła, sobornost', wkorzenienie w kulturę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło hermeneutyczne

  Pojęcie rozwinięte - w różnym czasie - przez Martina Heideggera (1889-1976), Rudolfa Bultmanna (1884-1976), Hansa Georga Gadamera (ur. 1900) i innych w nawiązaniu do starań interpretatorów o znalezienie znaczenia tekstu.

  W szczególnej sytuacji historycznej i mając już jakieś rozeznanie co do treści danego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztor

  Dom zakonników lub zakonnic, żyjących według zatwierdzonej reguły pod kierownictwem uprawnionych do tego przełożonych. Klasztory zgromadzeń zakonnych czynnych różnią się od klaszto-rów mniszych i monasterów wschodnich (CIC 609,614-616; CCEO 433).

  Zwłaszcza na Wschodzie klasz-tory są rozumiane jako dom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm

  Ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia, utożsamiana często z rzymskim Kościołem katolickim; do katolickości odwołuje się także Kościół anglikański i prawosławny.

  Zob. ekumenizm, kościoły.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klerykalizm

  Starania kleru o to, by zwiększyć swój wpływ na sprawy niekościelne, a także stanowisko w sprawach duszpasterskich i teologicznych zmierzające do tego, by wszystko skupiało się w ręku du-chowieństwa.

  Zob. antyklerykałem.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazanie

  (ze staropolskiego: “kazać = mówić, nauczać”). Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Jezus, poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1, 1-8), głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1, 14-15) i wysłał Dwunastu na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC)

  Ostatecznie wiążący kodeks prawa dla Kościoła rzymskiego. Jego rewizję w świetle nadchodzącego ekumenicznego Soboru Watykańskiego II (1962-1965) zapowiedział papież Jan XXIII w 1959 r. Kodeks zredagowano po rozległych wspólnych naradach z biskupami i konfe-rencjami episkopatów.

  Kodeks Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka

  (łac. “przypadek”). Zastosowanie ogólnych zasad moralnych w osądzaniu szczegółowych przypadków z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, przy poszukiwaniu woli Bożej.

  Zob. probabilizm, teologia moralna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

  Zarys prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (ur. 1920) w roku 1990. Już w roku 1927 - w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV - Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt

Do góry