Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kreacjonizm

  (łac. “stwarzać”).

  1. Nauka głosząca, że każda dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga (por. DH 3896), a nie -jak się tego domagają traducjoniści - rodzona przez rodziców.

  2. Pojęcie to odnosi się także do skierowanego przeciw ewolucjonizmowi poglądu tych, którzy opowiadania Księgi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i państwo

  Stosunki między tymi dwoma instytucjami, które w swoim własnym zakresie są od siebie niezależne, powinny jednak ze sobą harmonijnie współpracować, żeby przyspieszyć rozwój wszechstronnego dobrobytu społeczności ludzkiej i podtrzymać właściwą obywatelską i religijną wolność.

  Chociaż członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły domowe

  Ruch, który się zrodził po drugiej wojnie światowej i który zamierza przywrócić do życia doświadczenia pierwszych chrześcijan; modlili się oni we własnych domach i sprawowali w nich Eucharystię (zob. Dz 1, 12-14; 2, 42-46).

  W niektórych wypadkach doprowadziło to do oderwania się pewnych grup od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół miejscowy

  Wspólnota zebrana wokół swego biskupa może się w pełnym znaczeniu nazywać “Kościołem”, jeżeli zachowuje łączność z innymi Kościołami miejscowymi. Nowy Testament wyrazu “Kościół” używa zarówno na oznaczenie miejscowych zgromadzeń (Dz 8, 1; Rz 16, 1; 1 Kor 1, 2), jak wszystkich chrześcijan (Mt 16...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie

  Chodzi o te Kościoły, które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395), kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Wsku-tek tego rozwoju powstały cztery grupy:

  1. Wschodni Kościół Asyryjski; uznaje dwa pierwsze sobory powszechne, nie uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wojujący

  Widzialny, pielgrzymujący Kościół tu na ziemi w odróżnieniu od Kościoła cierpiącego (oczekującego), czyli dusz czyśćcowych, oraz od Kościoła triumfującego, czyli od świętych już prze-bywających w niebie.

  Zob. czyściec, niebo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie - cztery kategorie

  Wśród dwudziestu jeden wschodnich Kościołów kato-lickich, które wyrosły na gruncie tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej, chaldejskiej i konstantynopoli-tańskiej,

  a. najwyższym rangą jest patriarchat, czyli Kościół całego regionu, kierowany przez patriarchę - biskupa, który posiada jurysdykcję nad...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wschodni, asyryjski

  Środkowowschodni Kościół, najstarszy z tych, które przetrwały po zerwaniu łączności z Kościołem powszechnym, obecnym na Zachodzie i na Wschodzie. Ta odmiana chrześci-jaństwa rozwijała się pod niewielkim wpływem greckim, ponieważ Kościół ten został założony w bardzo wczesnym etapie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Wyraz pochodzenia staroczeskiego zapożyczony za pośrednictwem staroniemieckiego z łaciń-skiego (“castellum” = miejsce obwarowane, zamek, twierdza). W obecnym języku polskim ma dwa znaczenia:

  1. “budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego”: w węższym znaczeniu: “świątynia rzymskokatolicka”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmos

  (gr. “świat”, “ozdoba”). Wszechświat jako uporządkowana całość. W Nowym Testamencie wyraz “kosmos” oznacza po prostu to, co nas otacza (Ga 4, 3), albo nawet świat jako element wrogo nastawiony do Chrystusa (J 1, 10).

  W teologii wschodniej wyraz ten się odnosi do piękna stworzenia przeciwstawionego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt

Do góry