Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Laicyzacja

  (łac. “sprowadzenie do stanu świeckiego”). Procedura prawna, na mocy której duchowny zostaje zwolniony ze swoich obowiązków i wraca do stanu świeckiego. Ta zmiana stanu jest względna, ponieważ nigdy nie można unieważnić ważnie otrzymanych święceń kapłańskich.

  Proces sprowadzenia do stanu świeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat

  (gr. “lud”). Wierni, którzy są w pełni włączeni w Kościół przez chrzest, bierzmowanie i Komunię św. (1 P 2, 9-10), ale nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi.

  Na oznaczenie, że Izrael jest wybranym ludem Bożym, hebrajski Stary Testament posługuje się wyrazem “am”, który to wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laksyzm

  (łac. “rozluźnienie”). Siedemnastowieczny kierunek w teologii moralnej, który uwalniał chrześcijan od wypełniania ich obowiązków z powodów błahych i niewystarczających. Błażej Pascal (1623-1662) w wydanych w roku 1657 Prowincjałkach zaatakował kazuistykę jezuicką, którą błędnie interpretował jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latae sententiae

  (łac. “na mocy wydanego orzeczenia”). Kara kościelna, którą zaciąga człowiek samorzutnie po dokonaniu konkretnego przestępstwa (zob. CIC 1314, 1318). Kodeks z roku 1983 ograniczył ilość takich kar.

  Przykładem takich kar, które istnieją do dzisiaj, jest ekskomunika, w jaką się wpada automatycznie po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kyrie eleison

  (gr. “Panie, zmiłuj się nad nami”). Trzykrotnie powtarzana prośba o zmiłowanie, skierowana do Chrystusa Pana (chociaż później uważano, że jest skierowana do Trzech Osób Trójcy Przenaj-świętszej); intonuje ją celebrans (lub chór), a powtarza zgromadzenie wiernych.

  We mszy łacińskiej na-stępuje ono po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi deuterokanoniczne

  (gr. “z drugiego wykazu, z drugiej listy, z drugiego schematu”). Katolicka nazwa tych sześciu ksiąg (oraz fragmentów innych ksiąg) Starego Testamentu, które zostały przekazane w języku greckim (Septuaginta), a których nie ma w kanonie Pisma hebrajskiego.

  Zob. apokryfy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kyrios

  (gr. “Pan”)

  a. Człowiek mający zwierzchnie prawa do kogoś lub czegoś i pełną kontrolę,

  b. grzeczna forma zwracania się do kogoś drugiego,

  c. cały wachlarz znaczeń pośrednich.

  W Starym Testamencie Boga nazywa się Panem albo (szcze-gólnie w księgach prorockich) “Panem Zastępów”. Kiedy Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult

  (łac. “oddawanie czci, okazywanie czci”). Cześć religijna należna Bogu jako Stwórcy, Odkupicie-lowi i Uświęcicielowi. Kult chrześcijański kładzie nacisk raczej na uwielbienie i dziękczynienie niż na błaganie.

  Zob. adoracja, oddawanie czci Bogu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult świętych

  Cześć okazywana zmarłym ludziom o wybitnej świętości, mające na celu naśladowanie ich życia i wyjednanie sobie ich wstawiennictwa u Boga. Święci są czczeni w sposób szczególny przez Kościół katolicki i prawosławny (UR 15), a w mniejszym zakresie przez Kościół anglikański, zwłaszcza od chwili...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwakrowie

  (z ang. “Quakers = trzęsący się, drżący”). Organizacja chrześcijańska, założona przez Geor-ga Foxa (1624-1691), która się oderwała od Kościoła anglikańskiego. Siebie samych nazywają oni “przyjaciółmi prawdy”, zazwyczaj jednak się ich nazywa “kwakrami”, ponieważ sądzono, że podczas słucha-nia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry