Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Lex orandi - lex credendi

  (łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

  Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  Wyrażenie używane na oznaczenie drugiej części Mszy św. następującej po Liturgii Słowa. Polega ona na ofiarowaniu chleba i wina, które się stają Ciałem i Krwią Chrystusa. Sprawowanie tej liturgii uobecnia śmierć ofiarną i zmartwychwstanie Chrystusa, a kończy się uczestniczeniem w ofiarnym Posiłku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm

  (łac. “wolny, swobodny”). Rozpowszechniony szeroko kierunek w polityce i religii, nawiązujący do Oświecenia w popieraniu wolności i postępu i w przyjmowaniu nowych idei głoszonych przez aktualną wiedzę i kulturę.

  Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia godzin

  Oficjalne sprawowanie kultu wspólnotowego, który się odbywa w różnych porach dnia lub nocy, a polega na odczytywaniu i słuchaniu fragmentów Pisma Świętego (albo innych źródeł) i wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów albo innych modlitw. Uczestnicy oddają chwałę Bogu, wypełniają kapłańskie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litania

  (gr. “błaganie, procesja religijna”). Modlitwa w postaci dialogu, podczas której kapłan, diakon lub kantor wypowiada całą serię próśb albo - na Zachodzie - tytułów Jezusa lub imion świętych, a zgro-madzenie odpowiada na to ustalonymi wezwaniami.

  Chrześcijańskie litanie, tkwiące korzeniami w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia słowa

  Pierwsza część Mszy św., składająca się z modlitw wstępnych wspólnoty zebranej w celu sprawowania czynności kultowych oraz z czytań Pisma Świętego, przy czym ostatnie czytanie jest zawsze fragmentem Ewangelii i po nim powinna następować homilia; w niektóre dni po Ewangelii lub homilii odmawia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura apokaliptyczna

  (gr. “odsłaniający, wyjawiający”). Sposób pisania powszechny od 200 roku przed Chrystusem do roku 100 po Chrystusie, roszczący sobie prawo do ujawniania Bożych tajemnic, a szczególnie wszystkich znaków, jakie poprzedzą (już ustalony) koniec dziejów, zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura mądrościowa

  Gatunek literacki, który się rozwinął na starożytnym Środkowym Wschodzie (i gdzie indziej) i który w Starym Testamencie jest reprezentowany przez pięć Ksiąg: Hioba, Przysłów, Koheleta (albo Eklezjastesa), Syracha (albo Eklezjastyka) i Mądrości (czasami dodaje się do tej listy Pieśń nad Pieśniami i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia

  (gr. “służba publiczna”). W Nowym Testamencie wyraz ten oznacza działalność kapłańską podczas sprawowania kultu (Łk 1, 23; Hbr 8, 6); w szerszym znaczeniu wyraża on także czynności związane z posługiwaniem chrześcijańskim (Flp 2, 17. 30).

  W chrześcijaństwie bizantyńskim od wieku IX termi-nem tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lektor

  (łac. “ten, który czyta”). Ten, kto odczytuje Pismo Święte podczas obrzędów kościelnych. Ko-ścioły wschodnie zachowały ten starodawny urząd jako jedno z niższych święceń.

  W roku 1972 po reformie liturgicznej w Kościele katolickim utrzymano jako dwie posługi urząd akolity i lektora. Podczas Mszy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt

Do góry