Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Manna

  (gr. “drobne ziarno:). Pokarm, którym za sprawą szczególnej Bożej Opatrzności (Ps 78,24-25) żywili się Żydzi po wyjściu z Egiptu przez lat czterdzieści, zanim weszli do Ziemi Obiecanej (Wj 16, 12-36). Ludową etymologię, zanotowaną w Wj 16, 15, według której wyraz ten pochodzi od pytania Hebrajczyków:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaska

  Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2, 4-6).

  Pełnia łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maranatha

  Wyraz aramejski, występujący w 1 Kor 16, 22. Może mieć dwie postaci: “maranatha” i wtedy oznacza: “O Panie, przyjdź!” i “maranatha” i wtedy znaczy: “Pan przyszedł (i jest wśród nas)”. Najprawdopodobniej chodziło tylko o pierwsze znaczenie (zob. Ap 22, 20).

  Zob. adwent, eschatologia, kyrios...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaska habitualna

  Wyrażenie, którego używa się na oznaczenie nowego nieustannego życia w Chrystusie spowodowanego przez łaskę (nie stworzoną).

  Często nazywa się ją “łaską uświęcającą”, powoduje ona bowiem stan uświęcenia u samych podstaw, przez działanie Ducha Świętego.

  Odmienna od habitualnej, “łaska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locus theologicus

  (łac. “miejsce teologiczne”). Główne tematy będące przedmiotem wiary chrześcijańskiej (=loci communes, czyli “miejsca wspólne, łączące wszystkich, na które się wszyscy zgadzają”), inaczej mówiąc, podstawowe zasady i źródła teologii średniowiecznej, barokowej i neoscholastycznej (a także humanizmu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Ascetyczny ruch dualistyczny, zapoczątkowany przez Marcjona pochodzącego z Pontu w Azji Mntejszej, który przybył do Rzymu ok. roku 140, a w roku 144 został wyłączony ze wspólnoty kościelnej. W napisanych przez siebie Antytezach utrzymywał on, że Stwórca (albo Demiurg) i prawo Starego Testamentu sanie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macedonianie

  Sekta, która nazwę zawdzięcza Macedoniuszowi, biskupowi Konstantynopola od roku 342 do złożenia z urzędu przez synod ariański w roku 360. On sam wykazywał skłonności semiariańskie (zob. DH 156, 2527).

  Na Soborze Konstantynopolitańskim I (381) został wprawdzie potępiony razem z tymi, którzy odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logos

  (gr. “słowo”, “orędzie”, “rozum”). W filozofii greckiej wyrazem tym oznaczano rozum, który przenika wszechświat i nim rządzi.

  W Starym Testamencie była mowa o Logosie jako o mocy stwórczej oraz ojej uosobionym samo-objawieniu (Iz 55, 10-11; Ps 33,6, 9; 107,20). Żydowski filozof, Filon z Aleksandrii (ok. 20...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia świętego Jana Chryzostoma

  Liturgia przypisywana patriarsze Konstantynopola, św. Janowi Chryzostomowi (ok. 347-407).

  Jest to zwyczajna liturgia obrządku bizantyńskiego zastępowana przez liturgię św. Bazylego, tylko 1 stycznia, w niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej), w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę, w Wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia darów uprzednio konsekrowanych

  Obrzęd liturgiczny, w którym nie ma konsekracji chleba i wina, a podczas Komunii św. rozdziela się Hostie konsekrowane w czasie wcześniejszych Mszy św. Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”).

  W obrządku bizantyńskim taką liturgię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry