Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metanoia

  (gr. “zmiana sposobu myślenia”). Wyraz biblijny na oznaczenie takiej skruchy albo całkowitej przemiany serca, która powoduje, że człowiek zupełnie odwraca się od grzechu, żeby służyć Bogu żywemu.

  Prorocy Starego Testamentu nawoływali do nawrócenia, które by odwróciło naród od bałwo-chwalstwa i od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materializm

  Światopogląd, który odrzuca istnienie takich duchowych bytów, jak Bóg i dusza ludzka, a przyjmuje wyłącznie istnienie rzeczywistości dostrzegalnej zmysłami oraz istniejącej w czasie i przestrzeni.

  Klasyczną postać materializmu ukształtował filozof grecki Epikur (341-270 przed Chr.), a w formę poetycką...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mądrość

  1. Praktyczna umiejętność i zdolność wydawania sądu, której klasycznym przedstawicielem w Starym Testamencie jest Salomon (1 Krl 3, 1-28; 4, 29-34).

  Objawiona w stworzeniach oraz w dzie-jach ludzkich (Mdr 10, 1-11, 4), hokma (hebr. “mądrość”) przybiera osobową postać Bożego po-średnika w stworzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melkici

  (syr. “król”). Ci chrześcijanie w cesarstwie bizantyńskim, szczególnie w Egipcie i Syrii, którzy popierali cesarza i prawdziwą wiarę w walce przeciw monofizytom albo przeciw tym, którzy byli innego zdania niż Sobór Chalcedoński (451). Kiedy Konstantynopol w roku 1054 zerwał łączność z Rzymem, melkici...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo

  Oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną, a jedną kobietą, dzięki któ-rej stają się oni mężem i żoną, dzielą się nawzajem całym sobą, zabiegają o jak największe dobro drugie-go, w miłości rodzą i wychowują dzieci (GS 47-52). Stary Testament naucza, że zarówno mężczyzna jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lud Boży

  Izrael jako naród wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5, 1; 19, 3-6; Pwt 4, 20; 7, 6-8; Iz 43, 20-21; Jr 31, 33; Ps 100, 3). Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9, 25-26; 1 P 2, 9-10; Ap 21, 3).

  Sobór Watykański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandat

  (łac. “polecenie, rozkaz”). Zaświadczenie wydane przez kompetentną władzę kościelną, stwierdzające, że człowiek wykładający dyscypliny teologiczne na uniwersytecie katolickim albo na podobnej wyższej uczelni naucza przedmiotów katolickich w łączności z biskupami (CIC 812; CCEO 644). W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm

  Odmiana chrześcijaństwa biorąca początek od Marcina Lutra (1483-1546), twórcy reforma-cji niemieckiej. Po wstąpieniu do augustianów w 1505 r. został profesorem Pisma Świętego w Wittem-berdze, gdzie w roku 1517 ogłosił swoje sławne tezy w liczbie 95, w proteście przeciw gorszącemu sprzedawaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka Maniego urodzonego w Persji około roku 215 i na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w roku 275. Mani zaczerpnął szczegóły z nauk głoszonych przez Zaraustrę, buddyzm, gnostyków i chrześcijan, a w samym sobie widział następcę proroków Starego Testamentu, Zaratustry oraz Jezusa i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łamanie chleba

  Termin zaczerpnięty z życia codziennego na Bliskim Wschodzie, gdzie chleb w kształcie płaskiego placka łatwiej jest ułamać niż ukroić. Ojcowie rodzin żydowskich na początku posiłku łamali chleb i dzielili się nim z obecnymi, odmawiając modlitwę lub śpiewając hymn dziękczynienia - ceremonię tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt

Do góry