Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Męczennik

  Człowiek, który z powodu swojej wiary i z miłości do Chrystusa poddaje się cierpieniom i śmierci (LG 50, PG 14). W Ewangelii św. Jana odpowiadający temu wyrazowi termin grecki martyr (gr. “świadek”) oznacza świadectwo dane przez Ojca niebieskiego na korzyść Syna (J 5, 37) oraz świadectwo dane przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda teologiczna

  (gr. “w drodze do”, “pogoń za”). Sposób badania, klasyfikowania i spójnego nauczania doktryny chrześcijańskiej. Tematykę teologia czerpie z Bożego objawienia przekazanego i za-wartego w Piśmie Świętym i Tradycji (DV 24, OT 16). Metoda ta obejmuje:

  a. założenia wykładającego,

  b. posługiwanie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody w teologii

  Logiczne sposoby uprawiania teologii, które się zmieniają odpowiednio do charakterystycznych zagadnień, głównego celu, okoliczności, audytorium, posługiwania się źródłami i kryteriami.

  1. Uczeni północnoamerykańscy i europejscy w sposób znamienny pytając znaczenie, szukaj ą prawdy i wolą uprawianie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariologia

  (gr. “nauka o Maryi”). Systematyczne studium o osobie Maryi i o Jej roli w dziejach zbawienia. Św. Łukasz w opowiadaniu o latach dziecięcych Pana Jezusa (Łk 1-2) ukazuje Ją jako wzór dla wie-rzących, jako przedstawicielkę Kościoła i jako Matkę Zbawiciela, którego poczęła Ona w sposób dziewiczy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesalianie

  (syr. “ludzie modlący się”). Sekta, która znana była na Środkowym Wschodzie, w Grecji i Egipcie, a została potępiona przez Sobór Efeski (431).

  Utrzymywali oni, że wskutek grzechu Adama diabeł zamieszkał w każdej duszy i że można go wyrzucić tylko przez wy trwałą modlitwę i prowadzenie życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marksizm

  Nauka społeczna, ekonomiczna, polityczna i filozoficzna, rozwinięta przez Karola Marksa (1818-1883) i jego współpracownika Fryderyka Engelsa(1820-1883), a uwspółcześniona z ogromną po-tęgą przez Włodzimierza Iljicza Lenina (1870-1924) i Mao-Tse Tunga (1893-1976).

  Oburzeni na strasz-liwą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjasz

  (hebr. “namaszczony, pomazaniec”). Obiecany przez Boga wybawca cierpiącego narodu. He-brajskiego przymiotnika masziah (“namaszczony”) używano na oznaczenie namaszczonego króla (1 Sm 10, 1; 24, 6; 2 Sm 2, 4) i namaszczonych kapłanów (Kpł 4, 3, 5).

  W obu wypadkach wyraz ten wskazywał na ludzi, których Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maronici

  Członkowie wschodniego Kościoła katolickiego, który swój początek zawdzięcza św. Maronowi, przyjacielowi św. Jana Chryzostoma (ok. 347-407). Kościół Maronicki, który pozostał wiemy Soborowi Chalcedońskiemu, niezależność organizacyjną uzyskał prawdopodobnie w wieku VII podczas sporów z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka

  (gr. “po fizyce”). Badanie ostatecznych przyczyn i części składowych rzeczywistości. W kolejności ukazywania się Metafizyka Arystotelesa znajdowała się po traktatach O fizyce (w których autor się zajmował rzeczami naturalnymi, podlegającymi przemianom, w przeciwieństwie do trwałych i prze-nikających...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materia i forma

  Pochodzący od Arystotelesa podział każdej materialnej rzeczywistości na dwie uzupeł-niające się zasady: stanowiącą podkład pod wszystko materię albo czystą możność, która zostaje wprowadzona w czyn przez formę określającą naturę rzeczy. Ta teoria zwana “hilemorfizmem” (gr. “materia i forma”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry