Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Midrasz

  (hebr. “badanie, rozstrząsanie”). Żydowska metoda egzegetyczna, rozwinięta po powrocie z niewoli babilońskiej. Miała ona na celu podnoszenie na duchu przez wydobywanie z tekstu Biblii skojarzeń i zastosowań idących poza jego znaczenie literalne.

  Żydzi odróżniali dwa rodzaje midraszu: midrasz halachah...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa

  Określa się ją za Ewagriuszem Pontyjskim (346-399) jako “rozmowę umysłu z Bogiem” albo za św. Janem z Damaszku (ok. 675 - ok. 749) jako “uniesienie umysłu do Boga". Przez umysł nie można tutaj rozumieć tylko władzy rozumu, ponieważ modlitwa zawiera także w sobie naszą ludzką wolę i nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka

  (gr. “tajemniczy”). Szczególne, głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem i poznanie rzeczywistości Bożej, darowane zupełnie swobodnie przez Boga.

  Przeżycia mistyczne, którym mogą towarzyszyć zjawiska takie, jak: ekstaza, widzenia i inne podobne fenomeny, zazwyczaj są poprzedzone gruntownym uprawianiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migne

  Skrócony tytuł na wydawnictwa opublikowane przez Jacques-Paula Migne’a (1800-1875), który po dziewięciu latach pracy na wiejskiej parafii przybył do Paryża i wydał ogromną ilość tekstów teologicznych.

  Głównym jego dziełem było: Patrologiae cursus completus. Złożona z 217 tomów Patrologia Latina (PL)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  (hebr. “powtórzenie”). Żydowski zbiór traktatów zawierający interpretację i naukę Pisma i Pra-wa. Jest to kompilacja, będąca prawdopodobnie dziełem rabbiego Judy ha-Nasiego (ok. 135 - ok. 220); była ona podstawą zarówno palestyńskiej, jak i babilońskiej wersji Talmudu. Miszna nadal określa, w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millenaryzm

  (łac. “tysiąc”). Przekonanie, które się zrodziło pod wpływem pism apokaliptycznych, a oparte zostało na dosłownej interpretacji Apokalipsy św. Jana 20, 1-7, że Chrystus razem ze swoimi świę-tymi będzie królował na ziemi przez tysiąc lat, dopóki ostatecznie nie zwycięży szatana i nie wejdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit

  (gr. “baśń, opowiadanie”). Opowiadanie symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach. Przez wyraz “mit” często się rozumie opowiadanie o zmyślonych postaciach, wydarzeniach albo rzeczach.

  Podczas gdy wyraz “logos” oznacza rozumne i prawdziwe wyjaśnienie rzeczywistości i ich przyczyn, ukształto-wany w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłosierdzie

  Pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza o ludzi, która nas zachęca do okazywania współczucia innym i do niesienia im ulgi.

  Na oznaczenie miłosierdzia Stary Testament ma trzy wyrazy: hesed (hebr. “dobrotliwość”), czyli wierna życzliwość, która się opiera albo na umowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męka Pana Jezusa

  Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25). Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 22-23; J 18-19). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków, a w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyści

  (gr. “idący drogą”). Odmiana życia chrześcijańskiego, która jako ruch odnowy powstała w Wielkiej Brytanii pod kierownictwem Jana Wesleya (1703-1793) i jego brata, Karola (1707-1788).

  Doprowadził on do ustanowienia w roku 1784 wolnych stowarzyszeń (później Kościołów), niezależnych od episkopalnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt

Do góry