Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z jakością życia

  Pacjenci z tendencjami. samobójczymi przejawiają mnóstwo zachowań, które choć bezpośrednio nie zagrażają życiu, jednak powodują, że jest ono nieszczęśliwe i niełatwo zmienia się na lepsze. U nastolatków zachowania takie obejmują: dysfunkcjonalne interakcje w relacjach interpersonalnych (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia indywidualna dla nastolatków

  Sesje terapii indywidualnej są pierwszym środowiskiem, w którym nastolatek uczy się, jak wykorzystywać w życiu nowe umiejętności nabyte w grupie treningu umiejętności. Terapeuta indywidualny nie zajmuje się bowiem wyłącznie zdolnością do rozwinięcia umiejętności, lecz także czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań zagrażających życiu

  Wiele nastolatków z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub cechami tego zaburzenia często podejmuje próby samobójcze oraz angażuje się w ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie życia (np. udział w aktach przemocy w ramach działalności gangów, nieprzyjmowanie leków podtrzymujących życie)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczekiwania związane z samobójstwem

  Oczekiwania związane z samobójstwem to przekonania pacjentów na temat tego, jakie skutki będzie mieć dla nich samobójstwo lub samouszkodzenie. Nierzadko związane są z pragnieniem ucieczki od braku szczęścia lub z chęcią wyjścia z roli „ciężaru dla innych”, możliwością oderwania się od bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z terapią

  Nastolatki z tendencjami samobójczymi, z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub jego cechami, podobnie jak dorośli z taką diagnozą, często doświadczają licznych niepowodzeń w terapii, głównie dlatego, że przedwcześnie ją przerywają (Trautman i in., 1993). Przerwanie terapii, niestosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele terapii w fazie poprzedzającej leczenie właściwe: zapoznanie z leczeniem i zaangażowanie w leczenie

  W dialektycznej terapii behawioralnej faza poprzedzająca leczenie ma dwojaki cel. Po pierwsze, pacjent i terapeuta muszą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Najczęściej temu tematowi poświęcona jest pierwsza sesja (lub, w razie potrzeby, więcej sesji). Wywiad diagnostyczny, spisanie historii choroby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA KONCEPTUALIZUJE ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE

  Jak szczegółowo omawiamy w rozdziale 3, dialektyczna terapia behawioralna traktuje zachowania samobójcze jak wyuczone metody radzenia sobie z ogromnym cierpieniem emocjonalnym, stosowane wówczas, gdy wszelkie inne metody są niedostępne. Emocjonalny obraz osoby z tendencjami samobójczymi to obraz chronicznej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIE TERAPIE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH POPRZEZ LECZENIE LEŻĄCYCH U ICH PODŁOŻA ZABURZEŃ

  Niestety, istnieje niewiele danych mówiących o tym, które rodzaje leczenia pierwotnych zaburzeń psychicznych rzeczywiście zmniejszają ryzyko popełnienia samobójstwa, podjęcia próby samobójczej lub oddawania się myślom samobójczym. Mimo że z większości badań wyklucza się osoby o silnych tendencjach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DIALEKTYCZNĄ TERAPIĘ BEHAWIORALNĄ U NASTOLATKÓW MAJĄCYCH TENDENCJE SAMOBÓJCZE I INNE PROBLEMY PSYCHICZNE

  Większość pozostałych, opracowanych dla nastolatków, rodzajów leczenia o udokumentowanej skuteczności (np. inne formy terapii poznawczo-behawioralnej, terapia interpersonalna) zajmuje się w danym momencie tylko jednym poważnym problemem (np. depresją, wagarowaniem, problemami interpersonalnymi). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena standardów opieki

  Przyjęcie na oddział całodobowy osób o tendencjach samobójczych w nagłych przypadkach zostało przeanalizowane jedynie w dwóch pracach; żadna z nich nie potwierdza, by hospitalizacja całodobowa była bardziej korzystna niż pomoc ambulatoryjna (Waterhouse i Platt, 1990; Huey i in., 2004). Jeżeli chodzi o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt

Do góry