Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nawyki

  W zachodniej filozofii i teologii wewnętrzne stany, które wytwarzają wzory dobrego lub złego zachowania. Cnoty takie jak odwaga są dobrymi nawykami, podczas gdy wady takie jak tchórzostwo są nawykami złymi.

  Zob. cnota, scholastyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nestorianie

  Herezja potępiona w roku 431 na Soborze Efeskim, a głosząca, że w Chrystusie są dwie różne osoby, boska i ludzka, które są odrębnymi podmiotami połączonymi w jedność miłości. Przypisywano ją niesłusznie Nestoriuszowi (zm. ok. 451), mnichowi antiocheńskiemu, który został patriarchą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neochalcedonizm

  Próba pośredniczenia między uchwałami Soboru Chalcedońskiego (451) nauczającego, że w jednej Osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury, a tak zwanymi “monofizytami”, którzy pod-trzymywali przedchalcedońską formułę św. Cyryla z Aleksandrii (zm. 444) “o jednej wcielonej naturze Chrystusa”.

  Spór toczył się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicejskie wyznanie wiary

  Wyznanie wiary zatwierdzone przez Sobór Nicejski I (325). Skierowane przeciw arianom, głosiło ono odwieczne bóstwo Syna Bożego, który jest “współistotny” (homoousios) Ojcu (DH 125-126; ND 7-8).

  Przez Nicejskie wyznanie wiary częściej rozumiemy to, które się właściwie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura

  (łac. “to, co zrodzone”). Cały wszechświat, który jest dobry dlatego, że jest stworzony przez Boga (Rdz 1-2), a także to wszystko, co się rozwija i działa odpowiednio do własnych cech charakterystycznych.

  W tym drugim znaczeniu nauka chrześcijańska mówi o jednej naturze Boga i o dwóch naturach (boskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najświętsze Serce Jezusa

  Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

  Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza katechumenów

  Wyrażenie powszechnie znane, ale już nieaktualne i wprowadzające w błąd, stosowane dawniej na oznaczenie Liturgii Słowa. Wszyscy obecni podczas odprawiania Mszy św. - nie tylko katechumeni - mają obowiązek słuchania Słowa Bożego.

  Zob. liturgia eucharystyczna, liturgia słowa, msza wiernych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka i religia

  Istniejące od XVII wieku napięcie między naukowymi odkryciami, prawami i metodami, a wierzeniami religijnymi. Trudności nasunęły się ze strony takich nauk, jak astronomia, biologia, paleontologia, fizyka, psychologia i socjologia. Ironicznie można powiedzieć, że to właśnie żydowsko-chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nałożenie rąk

  W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48), stosowany również przez Jezusa, kiedy czynił cuda (np. Mk 1, 41; 5,41), i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13, 13; 1 Tm 4, 14; 5, 22), zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8,17-18; 19,6).

  Sobór Florencki (1439) nie nalegając...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza wiernych

  Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt

Do góry