Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opór bierny

  Teoria i praktyka tych, którzy - jak Mohandas Gandhi (1869-1948) i Martin Luter King (1929-1968) – pracują na rzecz przywrócenia sprawiedliwości politycznej i religijnej bez uciekania się do ataków skierowanych przeciw ludziom i bez otwartej wojny.

  Takie współczesne prądy biernego oporu czerpią natchnienie z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie

  Ruch, który powstał w XVII stuleciu w Europie (i dotarł do Ameryki Północnej). Przeciw-stawiał się autorytetowi i tradycji, bronił wolności i praw człowieka, zachęcał do stosowania metod empirycznych w badaniach naukowych, a do rozstrzygania spraw dochodził przez użycie rozumu.

  W sprawach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ordynariusz

  (łac. “porządkowy”). Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy), a w szerszym znacze-niu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi, których on może wyznaczyć; wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134).

  W kleryckich instytutach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otchłań

  Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

  Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orędzie

  Podstawowy zarys Dobrej Nowiny, w której ujawnia się ostateczne zbawcze dzieło Boga i Jego dar zbawienia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 16,25; 1 Kor 1, 21; 15, 3-5); poprzedza ono szczegółowe nauczanie o Chrystusie oraz o chrześcijaństwie.

  W Septuagincie wyraz kerygma (gr. “orę-dzie”) może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

  (gr. “nauka o bycie”). Nauka o koniecznych prawdach bytów pojmowanych jako byty istniejące. Wyraz “ontologia", wprowadzony do powszechnego użytku przez Krystiana Wolffa (1679-1754), często jest synonimem “metafizyki”.

  Zob. filozofia, metafizyka, przyczynowość.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy

  Wyrażenie stosowane głównie do trzech świętych pochodzących z Kapadocji, mianowicie do św. Bazylego Wielkiego (ok. 330-379), który był biskupem Cezarei Kapadockiej i organizatorem życia monastycznego na Wschodzie; do jego brata, św. Grzegorza (ok. 335 - ok. 395), biskupa Nyssy i teologa o wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu, żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4, 2-5). Ofiary mogą wyrażać akt chwały, dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu, mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9, 22), wspierać modlitwy wstawiennicze, pieczętować przymierze (Wj 24, 4-8) i umacniać więź między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie Kościoła

  Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim, łacińskim, syryjskim i ormiańskim, których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara całopalna

  W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień. Uważano, że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3,2; 19, 18; 1 Krl 18, 36-39). Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbo-lem, że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem.

  Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry