Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROFOS

  Przełożony nad aresztem, pilnujący żoł. oddanych do aresztu. Zwykle był to wysłużony podoficer.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZZO DI BORGO Charles-Andre (Karl Osipowicz) (8 III 1764 - 15 II 1842), Korsykanin, gen. i dyplomata ros.

  Zaciekły przeciwnik Napoleona. Wstąpił do służby ros. w 1805 jako radca stanu w min. spr. zagr. Posłany do Wiednia i Neapolu, 1807 otrzymał stopień płk. i przydzielony został do świty cara Aleksandra I. Ponownie z misją dyplomatyczną w Wiedniu, podpisywał w 1812 w imieniu cara pokój z Turcją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPAGANDA

  Odgrywała wielką rolę w wojnach prowadzonych przez Napoleona, który stosował ją w znacznie większym stopniu niż inni przywódcy tej epoki. Miała ona nie tylko pobudzić żoł. do najwyższego wysiłku na polu walki, ale również umocnić poparcie franc. społeczeństwa (w mniejszym stopniu podbitych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

  Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁŻOŁDOWCY (franc. demi-soldes)

  Ofic. WA, zwolnieni z czynnej służby za Pierwszej i Drugiej Restauracji, otrzymujący żołd w znacznie zmniejszonym wymiarze. Na mocy królewskiego ordo-nansu z 12 V 1814 rozwiązano 100 pułków piech. i 38 pułków kaw.

  W ten sposób usunięto z armii 20 tys. ofic., przede wszystkim bonapartystów. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADT Dominique (23 IV 1759 - 18 III 1837), amb. franc. w Warszawie

  Ur. w Allanche, dep. Can-tal, ukończył studia teologiczne w Paryżu i przyjął święcenia kapłańskie. 1789 deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1791 udał się na emigrację ze swoim protektorem, arcybp. Rouen.

  Do Francji powrócił w początkach Konsulatu w 1802 dzięki wstawiennictwu swego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

  Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA, wsch. część Warszawy, na prawym brzegu Wisły

  W I 1807 Napoleon rozkazał zmodernizować znajdujące się tam fortyfikacje z czasów powstania kościuszkowskiego. Zajmowali się tym inżynierowie franc., którym podporządkowano poi. żoł. wykonujących prace ziemne. 1807--1809 wyburzono kilkaset domów, by oczyścić przedpole fortyfikacji.

  Na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Tak nazywano poi. konne formacje tworzone jesienią 1806, wiosną 1809 i zimą 1812/ /1813 z drobnej szlachty i chłopskich rekrutów. Oddziały te wykonywały zadania osłonowe przed zagonami nieprzyjaciela, włączane też były do regularnych pułków jazdy. M.in. z powstania krakowskiego utworzono w 1813...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESZBURSKI POKÓJ

  Podpisany 26 XII 1805 w Preszburgu (Bratysławie), kończący wojnę Francji z Austrią w ramach trzeciej koalicji. Po wygranej przez Francuzów 2 XII bitwie pod Austerlitz cesarz Franciszek I poprosił o rozejm. Po jego spotkaniu z Napoleonem 4 XII w Żarowicach doszło dwa dni później do zawieszenia broni i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry