Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pochodzenie osób Boskich

  Termin teologiczny wyrażający sposób, w jaki Druga i Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej pochodzą od Ojca. Pochodzenie Syna od Ojca zwie się też “zrodzeniem”, podczas gdy pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna zwie się także “tchnieniem” (zob. DH 150, 804; ND 12,318). Św. Augustyn z Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pismo święte i tradycja

  Stosunek zachodzący między spisanym i natchnionym Słowem Boga z szerszą rzeczywistością Kościoła, która się nam jawi “w nauce, życiu i kulcie” i przekazuje “wszystkim pokole-niom to wszystko, czym on jest, i to, w co wierzy” (DV 8). Przeciw zasadzie zwolenników reformacji sola Scriptura (łac. “tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniesienie

  Uniesienie do góry konsekrowanej Hostii i konsekrowanego Kielicha, żeby zachęcić zgro-madzonych do adoracji Chrystusa obecnego właśnie w sposób eucharystyczny i żeby wyrazić nasze ofiarowanie się Bogu.

  W obrządku ambrozjańskim, łacińskim i w obrządku mozarabskim kanon mszalny, zwany także Modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platonizm

  Kierunek filozoficzny, któremu początek dał Platon (427-347 przed Chr.); Akademia Platońska pozostawała ośrodkiem nauczania - chociaż niekoniecznie samego platonizmu - dopóki nie została zamknięta przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565) w roku 529 po Chrystusie. Słynne Dialogi, w których...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  (z łac. “paganus = mieszkaniec wsi”). Wyrazu tego pierwotnie używano na oznaczenie tych mieszkańców cesarstwa rzymskiego, którzy mieszkali we wsiach i stali się chrześcijanami później, ponieważ głoszono im Ewangelię po zewangelizowaniu ludności miejskiej.

  W Starym Testamencie goim (hebr. “narody”) to ci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pleroma

  (gr. “pełnia”). W listach św. Pawła wyraz ten odnosi się do pełni Boga (Ef 3, 19), do pełnej mia-ry bóstwa Chrystusa (Kol 1, 19; 2, 9), do Kościoła jako dopełnienia Chrystusa (Ef 1, 23) i do pełni czasu, w którym Syn Boży został wysłany (Ga 4,4). Gnostycy zaliczyli pleromę do przymiotów Syna, która...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogrzeb (1)

  Zbiór ceremonii związanych z pożegnaniem zmarłego chrześcijanina od chwili śmierci aż po pogrzebanie lub kremację ciała (zob. CIC 1176-1185). Znamiennymi cechami dla różnych ceremonii - w domu zmarłego, w kościele, nad grobem lub w krematorium - są szacunek dla ciała ludzkiego, modlitwy za zmarłego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm

  (łac. “więcej”). Każdy pogląd filozoficzny, który nie usiłuje sprowadzić wszystkiego do jednej ostatecznej zasady. Odpowiednio do tego, czy się przyjmuj e różnorodność kultur, partii politycznych lub wyznań religijnych, pluralizm przyjmuje różne postaci kulturalne, polityczne lub religijne. Przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm

  (łac. “pobożność”). Odrodzeniowy ruch w protestantyzmie, któremu kształt nadał Phlipp Jakob Spener (1635-1705) i który (na przekór powszechnej, formalnej prawowierności Kościoła oficjalnego) kładł nacisk na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, przeżycia religijne i prowadzenie zaangażowanego życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dróg

  Pięć dowodów na istnienie Boga, które znajdują się w dziele św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) pt. Summa Theologiae. Z faktu istnienia zmian (ruchu) na świecie wnioskuje on, że istnieje “pierwszy motor nieporuszony”.

  Druga droga prowadzi od naszego doświadczenia, że istniej ą przy czy-ny powodujące...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt

Do góry